Ar mērķi sekmēt efektīvu un drošu dzīvojamo māju uzturēšanu visā to ekspluatācijas laikā, Ministru kabinets (MK) 2024.gada 4.jūnija sēdē pieņēma izmaiņas MK noteikumos Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu”, nosakot obligāti piemērojamo standartu, informē Ekonomikas ministrija.

Noteikumi aptver vispārējās pamata prasības attiecībā uz dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu un tehnisko apkopi. Savukārt izmaiņas regulējumā paredz, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem ir pienākums piemērot Latvijas standartu, kas veicinās vienotu izpratni un nosacījumus, nosakot detalizētu kārtību un kritērijus, kas būtu jāievēro, veicot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas, būves pamatkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālās apskates, tehniskās apkopes un kārtējos remontdarbus, tajā skaitā pēc vētrām, plūdiem, spēcīgiem nokrišņiem un citām dabas stihijām. Standartu ieteicams arī piemērot situācijās un gadījumos, kas nav noteikti regulējumā.

Standarta piemērošana palīdzēs noteikt nepieciešamo darbu plānus, kas būs atbilstoši faktiskajai situācijai un sekmēs efektīvu un drošu dzīvojamās mājas uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) visā tās ekspluatācijas laikā, novērsīs apdraudējuma risku iestāšanos, vienlaikus nodrošinās, ka dzīvojamās mājas pieejamie finanšu līdzekļi un resursi tiek izlietoti saimnieciski un ekonomiski pamatoti.

Izmaiņas regulējumā ir balstītas uz dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozares pārstāvju norādītajām problēmām un sniegtajām iniciatīvām.

Standarta obligāta piemērošana dzīvojamās mājas apsekošanai un tehniskajai apkopei paredzēta no 2025.gada 1.janvāra.

Standarta iegāde (44,09 eiro ) būs pārvaldnieka vienreizējs maksājums un izdevumi sadalīti proporcionāli visām apsaimniekotajām mājām un tajā esošo dzīvokļu skaitu, kas var tikt iekļauts ikmēneša pārvaldīšanas rēķinā vai nākamā gada tāmē.