Publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos veikti nozīmīgi grozījumi, kas stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī, informē Iepirkumu uzraudzības birojs. Izskatīsim būtiskākos grozījumus!