2024.gada 21.maijā valdība apstiprinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.310 “Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā”, tos precizējot atbilstoši pašreizējai situācijai, kā arī atvieglojot šo noteikumu ievērošanu, vienlaikus nepasliktinot nodarbināto drošību darbā mežsaimniecībā. Noteikumi kļuvuši gan vieglāk uztverami, gan piemērojami, jo ņemtas vērā jaunāko tehnoloģiju priekšrocības, informē Zemkopības ministrija.

Ar grozījumiem precizētas prasības pielietojamajam darba aprīkojumam, jo laika gaitā ir nozīmīgi mainījies gan darba aprīkojums, gan tā iedarbināšana un lietošana, kā arī precizētas prasības vismaz divu personu nodarbināšanai cirsmā, darba vietas sagatavošanai, atkāpšanās ceļa attīrīšanai, koku gāšanai un iekārušos koku nogāšanai, to attiecinot tikai uz darbu ar motorzāģi. Savukārt nosacījums pārliecināties, vai bīstamajā zonā nav nepiederošu personu, attiecināts uz pilnīgi visiem darbiem bīstamajā zonā.

Atbilstoši starptautiskajām darba drošības vadlīnijām samazināts attālums starp blakus strādājošām personām – tam jābūt lielākam par divkāršu mežaudzes valdošās koku sugas koku vidējo augstumu. Atbilstoši vispārīgajām prasībām svītrotas dublējošās normas un precizētas prasības drošības zīmju lietošanai un darbu saskaņošanai aizsargjoslās.

Prasība, ka mežsaimniecības darbos nedrīkst izmantot tehniku (piemēram, lauksaimniecības traktoru, ekskavatoru), ja tā nav speciāli aprīkota darbam mežā (izņemot ciršanas atlieku vākšanu), tiek attiecināta tikai uz cirsmu izstrādi, bet ne visiem mežsaimniecības darbiem. Citos mežsaimniecības darbos bīstamība ir mazāka un darbs drošs, jo aprīkojuma drošību nodrošina tehnikas ražotājs.

Turpmāk cirsmu izstrādes tehnoloģiskai kartei vairs nebūs vajadzīgas ar darba drošību nesaistītas prasības un papīra dokuments. Tādējādi kļūs aktīvāka digitālo cirsmu izstrādes tehnoloģisko karšu ieviešana, būs novērsts nevajadzīgs administratīvais slogs un vienkāršota karšu piemērošana. Tāpat atcelta prasība obligātai treilēšanas ceļu iezīmēšanai kopšanas cirtē.

Kaut arī ar grozījumiem ir svītrotas noteikumu prasības par darbinieka apliecībām mežsaimniecībā nodarbinātajiem un profesionālo kvalifikāciju, mežsaimniecībā nodarbinātajiem joprojām būs nepieciešama apliecība un atbilstoša kvalifikācija. Normas no noteikumiem svītrotas tādēļ, lai tās nedublētu speciālos noteikumus par darbinieku apliecībām un profesionālo kvalifikāciju regulējošos normatīvos aktus.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.