Valdība 2024.gada 28.maijā atbalstīja grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, kas paredz atvieglot būvniecības procesu noteikta veida būvēm un dzīvokļiem, informē Tieslietu ministrija.

Izmaiņas paredz, ka būvdarbu tiesiskuma kontroles īstenošanai būves īpašnieks paziņo Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) par būvniecības procesu, ja no dokumentiem gūstams apstiprinājums, ka būvvalde veikusi būvdarbu tiesiskuma kontroli. Tādējādi būvvaldēm nav speciāli jāveic pārbaudes par būvniecības nosacījumu izpildi.

Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju iespējas, paredzēts, ka, piemēram, BIS tiks iestrādātas loģiskās kontroles funkcijas par nepieciešamo būvdarbu nosacījumu izpildi. Kontroles ietvaros attiecīgais paziņojums tiek apzīmogots ar e-zīmogu un kļūst par dokumentu, kas var būt par pamatu ierakstam zemesgrāmatā, un vienlaikus var kalpot kā dokuments, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu, tādējādi aizsargājot arī īpašumu labticīgos ieguvējus.

Grozījumi attieksies uz tām fiziskām personām un/vai juridiskām personām, kuras īsteno kādu no Ēku būvnoteikumu 7.1punktā minētajiem būvniecības procesiem un secīgi pēc  tam vēlēsies nostiprināt īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), dzīvokļa īpašumiem.

Par grozījumiem vēl būs jālemj Saeimai.