Paredzot pilnveidot akciju reģistrācijas un uzskaites kārtību un uzlabot informācijas pieejamību par akcionāriem, Saeima galīgajā lasījumā atbalstījusi grozījumus Komerclikumā.