Latvijas Republikas Saeima 2022.gada 16.jūnijā pieņēma grozījumus Komerclikumā (KL), kas stājās spēkā 2023.gada 1.jūlijā. Minētie grozījumi tostarp paredz, ka akciju sabiedrībām (AS) informācija par akcionāriem jāatklāj viena gada laikā, tas ir, līdz 2024.gada 30.jūnijam.

Proti, Komerclikuma (KL) pārejas noteikumu 66.punkts paredz, ka līdz 2023.gada 30.jūnijam komercreģistrā reģistrēta AS, kurai ir:

  • vārda un uzrādītāja akcijas, ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.jūnijam piesaka Uzņēmumu reģistram (UR) statūtu grozījumus, kas paredz, ka visas AS akcijas ir vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas. Vienlaikus ar statūtu grozījumiem AS iesniedz UR 66.punkta 2.vai 3.apakšpunktā minētās ziņas vai dokumentus;
  • vārda akcijas, atbilstoši šī likuma 235.panta prasībām sastāda un ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.jūnijam iesniedz UR aktuālo AS akcionāru reģistru;
  • uzrādītāja akcijas, ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.jūnijam iesniedz UR šī likuma 236.1 panta 4.daļā minēto pieteikumu.