Apstiprināts jaunais "Trauksmes celšanas likums", kas izstrādāts, lai Latvija pievienotos Eiropas Savienības vienotajiem kritērijiem trauksmes celšanas kanālu izveidei un stiprinātu aizsardzības garantijas trauksmes cēlējiem, informē Ministru kabinets.