Eiropas Parlaments (EP) plenārsēdē apstiprināja izmaiņas direktīvā 2012/19 par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Direktīvā 2012/19 nosaka atsevišķu to savākšanu un pareizu apstrādi, kā arī paredz mērķus to savākšanai, reģenerācijai un pārstrādei.