Lai samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, kuri darbojas organiskā mēslojuma un augsnes ielabotāju apritē, valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 9.jūlijā, izsludināja grozījumu kārtībā, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas kādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam.