Valdība otrdien, 14.jūlijā, apstiprināja kārtību, kādā piešķir atbalstu dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušām lauku saimniecībām. Atbalsts samazinās epizootijas vai epifitotijas dēļ radušās sekas un veicinās saimniecības ražošanas atjaunošanu un saimniecisko darbību.