6.martā, valdībā apstiprināti Pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili noteikumi, kas paredz ieviest Latvijā kopbraukšanas regulējumu atbilstoši 28.09.2017. pieņemtajiem grozījumiem Autopārvadājumu likumā, informē Ekonomikas ministrija.

Pieņemtais regulējums paver iespējas modernas un tehnoloģiju veicinošas ekonomikas attīstībai, nodrošina kopbraukšanas pakalpojuma sniedzēju iekļaušanu kopējā pasažieru pārvadājumu tirgū, kā arī palīdz sakārtot kopējo pasažieru pārvadājumu nozari.

Dalīšanās ekonomika ir kļuvusi par būtisku globālās ekonomikas sastāvdaļu un ir ieguvusi arī lielu sabiedrības atbalstu. Pieprasījums pēc dažādiem dalīšanās ekonomikas pakalpojumiem, ieskaitot kopbraukšanu, turpina pieaugt. Atbilstoša un pielāgota tiesiskā regulējuma izveidošana rada juridisku ietvaru tādiem jauniem digitāliem risinājumiem kā kopbraukšana un ir solis pretī veselīgai konkurencei nozarē.

Izstrādātais kopbraukšanas nozares regulējums nodrošina caurskatāmu kopbraukšanas pakalpojuma sniegšanu gan patērētājiem un pakalpojuma sniedzējiem, gan tirgu uzraugošajām iestādēm. Pilnībā digitalizētas kopbraukšanas platformas nodrošina iespēju sekot līdzi ikvienam darījumam, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu un pasažieru aizsardzību. Ministrijas pārstāvji uzskata, ka kopbraukšanas regulējums veicinās  ekonomikas izaugsmi, nodrošinot arī elastīga darba iespējas, lai gūtu papildu ienākumus.