29.05.2018. Ministru kabinets apstiprināja Transporta enerģijas likumprojektu (Likumprojekts), kas izstrādāts, lai sekmētu plašāku alternatīvo degvielu lietojumu, veicinātu elektromobilitātes attīstību un ieguldījumus ilgtspējīgā transportā, kā arī atbalstītu alternatīvo degvielu infrastruktūras tīkla ieviešanu visā Eiropas Savienībā.

Likumprojektā ietverts regulējums plašākai alternatīvās degvielas izmantošanai transportā, veicinot alternatīvo degvielu pieejamību un nodrošinot alternatīvo degvielu infrastruktūras attīstību. Būs jānodrošina transporta enerģijas kvalitātes atbilstība lietošanai esošo un jaunāko tehnoloģiju motoros, lai sasniegtu augsta līmeņa vides aizsardzības rezultātus. Plānots stiprināt transporta enerģijas tirgus uzraudzību un veicināt sabiedrības informētību par alternatīvo degvielu veidiem.

Ņemot vērā to, ka mehānisko transportlīdzekļu degvielu dažādība arvien palielinās, transportlīdzekļu lietotājiem ir jānodrošina informācija par alternatīvo degvielu publiski pieejamo uzpildes un uzlādes punktu ģeogrāfisko izvietojumu. Tāpēc ar Likumprojektu plānots ne vien attīstīt alternatīvo degvielu infrastruktūru, bet arī nodrošināt informāciju patērētājiem par alternatīvo degvielu pieejamību, norādot elektrotransportlīdzekļu uzlādes vai dabasgāzes, ūdeņraža uzpildes punktu izvietojumu. Patērētājiem tiks nodrošināta informācija par degvielas kvalitāti un veidu, kā arī par biodegvielas saturu benzīnā vai dīzeļdegvielā.

No 2020.gada autostāvvietu īpašniekiem būs jānodrošina elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu ierīkošana. Savukārt degvielas tirgotājiem būs jānodrošina noteikta no atjaunojamiem energoresursiem ražotas enerģijas daļa to realizētajā produkcijā. Vienlaikus tiks saglabāts obligātais biodegvielas piejaukums.