Ministru kabineta 29.09.2016. ārkārtas sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma projekts, kura mērķis ir veicināt strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu jeb jaunuzņēmumu (starptautiski lietotais apzīmējums angļu valodā "startup") veidošanos Latvijā, tādējādi sekmējot inovatīvas komercdarbības attīstību un pētniecību privātajā sektorā, kā arī pētniecības komercializāciju.