2021. gada 1. janvārī spēkā stājās grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Ar mērķi ieviest likumā noteiktās izmaiņas, šā gada 14. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja kārtību, kādā piemēro samazināto patentmaksu.

Grozījumi likumā paredz, ka no šī gada 1. janvāra tiek saglabātas tikai samazinātās patentmaksas, un tās attiecināmas uz fiziskām personām, kurām piešķirta vecuma pensija vai personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Samazināto patentmaksu – deviņu eiro apmērā uz sešiem kalendārajiem mēnešiem vai 17 eiro apmērā uz vienu kalendāro gadu – piemēro tādās darbības jomās kā ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, kā arī apģērbu un apavu izgatavošana un labošana; pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi; amatniecības izstrādājumu izgatavošana; floristika; privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi.

Fiziska persona, kura vēlas iegādāties samazināto patentmaksu, iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Attiecīgi VID piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma un samazinātās patentmaksas saņemšanas izvērtē iesniegumu un reģistrē fizisko personu par samazinātās patentmaksas maksātāju uz laikposmu, par kuru saņemta patentmaksa, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt.