Ekonomikas ministrija apkopojusi informāciju par tās kompetencē esošajiem tiesību aktiem, kas stājas spēkā 01.01.2018. vai 2018. gada sākumā.