Turpmāk tiks mainīta kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēju darbības reģistrēšanas kārtība, darbība un atbildības nacionālās prasības, to paredz 12. oktobrī Ministru kabinetā izskatītie un atbalstītie grozījumi Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumā, kā arī ar to saistītie grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā.