Autorizēties
Grāmatvedība
Ļubova  Ovsjaņņikova
Autors
Ļubova Ovsjaņņikova
Redaktors
Lilija Rodionova

Gada pārskata paraugi

28.03.2019

JAUNUMS!

Lai atvieglotu grāmatvežu darbu, zvērināta revidente Ļubova Ovsjaņņikova ir izstrādājusi gada pārskata paraugus, kas atbilst visām normatīvo aktu prasībām. Gada pārskats sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskata un tā pielikumiem. Šos paraugus jūs varēsiet izmantot, lai:

  • sagatavotu gada pārskatu apstiprināšanai vadībai,
  • iesniegtu to potenciālajiem investoriem,
  • ērti un vienkārši iesniegtu gada pārskatu VID EDS,

jo gada pārskata veidlapas ir izveidotas atbilstoši VID EDS strukturētā pielikuma prasībām - šo informāciju viegli iekopēt EDS gada pārskata elektroniskā noraksta formā!

60.50 EUR
Andrejs Griguļunovičs 12.numurs pasaules finanšu modelēšanas reitingā
Autors
Andrejs Griguļunovičs 12.numurs pasaules finanšu modelēšanas reitingā
Redaktors
Lilija Rodionova

Finanšu vadība elektroniskajās tabulās

16.04.2019

JAUNUMS!

iRokasgrāmata “Finanšu vadība elektroniskajās tabulās” ir unikāls finanšu plānošanas rīks, kas izstrādāts, lai ērti sekotu uzņēmuma finanšu stāvoklim un plānotu uzņēmējdarbību, balstoties uz finanšu aprēķiniem, kā arī lai varētu precīzi noteiktu citu uzņēmumu finanšu stāvokli. iRokasgrāmata sastāv no finanšu tabulām Excel vidē un finanšu datu skaidrojumiem. Tabulu aizpildīšana ir vienkārša katram lietotājam – tajā ir jāievada grāmatvedības pamatdati, un Excel tabulās automātiski tiks aprēķināts rezultāts, kā arī sniegts finanšu rādītāju skaidrojums. iRokasgrāmata noderīga būs finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem, uzņēmumu vadītājiem u.c. interesentiem.

iRokasgrāmata tapusi sadarbībā ar “AG Capital”.

129.00 EUR
Jadviga Neilande
Autors
Jadviga Neilande
Redaktors
Kristīne Dzelstiņa

Iekšējās kontroles sistēma

20.09.2019.

AKTUALIZĒTA!

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteikts obligāts pienākums uzņēmumiem izveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu (Iekšējās kontroles sistēma), tajā skaitā izstrādāt attiecīgu politiku un procedūras.

Šajā iRokasgrāmatā ir pieejams paraugs Iekšējās kontroles sistēmai, kas izstrādāta grāmatvedības ārpakalpojuma, audita, nodokļu konsultāciju un juridisko pakalpojumu sniedzējiem. iRokasgrāmatā ietverti obligāto noteikumu paraugi un veidlapas, kuras ir ērti lejuplādējamas un papildināmas atbilstoši katra uzņēmuma darbības specifikai.

Tāpat iRokasgrāmata ir papildināta ar nodaļu, kurā dotas vadlīnijas Sankciju sistēmas izveidošanai uzņēmumā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu.

120.00 EUR
Aivars Ludboržs
Autors
Aivars Ludboržs
Redaktors
Kristīne Dzelstiņa

Grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšana

21.05.2019.

Rokasgrāmatā ir iekļauti konkrēta uzņēmuma pilnīgi visi grāmatvedības organizācijas dokumenti, kuri savā starpā ir saistīti. Tiek sniegti ieteikumi šo dokumentu izstrādei, kā arī katrai nodaļai pievienoti dokumentu paraugi un veidlapas, kas izstrādātas, ņemot vērā aktuālo normatīvo aktu prasības. Turklāt visu informāciju var arī nokopēt un ielīmēt, lai pēc tam to apstrādātu un sagatavotu savam uzņēmumam atbilstošus grāmatvedības dokumentus.

179.00 EUR
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?