67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
 • Māris Linga

  Atvaļinājuma naudas aprēķināšana

  Jebkurai personai, kura strādā pie darba devēja saskaņā ar darba līgumu, ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu. Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu, un kā rīkoties, ja atvaļinājuma laikā iekrīt svētku dienas? Vai piemaksa par teicamu darbu un naudas balva jāiekļauj darbinieka vidējā izpeļņā? Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Linga sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

 • Māris Linga

  Vidējās izpeļņas aprēķināšana

  Kas mainās vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtībā, ievērojot pēdējos grozījumus Darba likumā, un kas jāņem vērā, lai aprēķinos nekļūdītos? Vai pieņemtie grozījumi atvieglo grāmatvežu ikdienas darbu? Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas attiecas uz vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtību no 01.01.2015. uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Linga sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

 • Jadviga Neilande

  Darījumi skaidrā naudā

  Jautājumos par skaidrās naudas darījumiem vienprātību atrast ir praktiski neiespējami, jo starp nodokļu konsultantiem un valsts pārvaldes amatpersonām pastāv ļoti atšķirīgi viedokļi. Kā viens no būtiskākajiem jautājumiem – kādā periodā ir jāievēro skaidrās naudas ierobežojums 7200 EUR apmērā? Mēneša? Gada? Visa uzņēmuma darbības laikā? Šajā iSeminārā jums ir iespēja noskatīties sertificētas nodokļu konsultantes Jadvigas Neilandes viedokli, kurš tiek pamatots ar normatīvajiem aktiem un piemēriem.

 • Agnese Volmane

  Ārkārtas dividendes

  2014.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, ieviešot jaunu 161.1 pantu, saskaņā ar kuru dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām, – tā sauktās ārkārtas dividendes. Atbildes uz jautājumiem, kas ir tie dokumenti, uz kuru pamata var tikt noteiktas ārkārtas dividendes? Kādos gadījumos ir pieļaujama dividenžu izmaksa un kādām niansēm jāpievērš uzmanība atspoguļojot tās grāmatvedībā uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā nodokļu konsultante Agnese Volmane sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

   

 • Māris Linga

  Darba laiks un tā organizācija

  Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. To nosaka DL. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas attiecas uz darba laika organizāciju un apmaksu uzņēmumā atbilstoši DL normām un darba specifikai, kā arī šo darba laika veidu praktiskās pielietošanas risinājumus uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Linga sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

2
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?