Autorizēties
09.12.2019.

Lai gan trauksmes celšanas institūts Latvijā nav nekas absolūti jauns, tomēr jaunā Trauksmes celšanas likuma, kas stājās spēkā 2019.gada 1.maijā, regulējums noteikti rada daudz jautājumu darba devējiem. Tāpēc šajā iRokasgrāmatā tiks apskatīts gan trauksmes celšanas tiesiskais institūts un tā izveidošanas mērķi, gan kārtība, kā darba devējam savā uzņēmumā (šajā iRokasgrāmatā ar “uzņēmums” tiek saprasta privāto tiesību juridiska persona) ieviest iekšējo trauksmes celšanas sistēmu un nodrošināt tās darbību.

iRokasgrāmatā apskatīti visi būtiskākie jautājumi saistībā ar iekšējās trauksmes celšanas sistēmas organizēšanu un izveidi, skaidroti ne tikai trauksmes celšanas un trauksmes cēlēja jēdzieni, bet arī pārkāpumi, par kuriem var tikt celta trauksme, kādi ir darba devēja pienākumi šādā situācijā un kā organizēt trauksmes cēlēja ziņojumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību. Visbeidzot, tiks piedāvāts arī iekšējās trauksmes celšanas sistēmas noteikumu projekts, kas ir pielāgojams atbilstoši katra uzņēmuma vajadzībām.

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 50 nodarbināto, iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveide ir obligāta, tomēr arī tiem darba devējiem, kuriem ir mazāk darbinieku, būtu vērts apsvērt tās izveidi. Darba devējiem vajadzētu raudzīties uz iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidošanu kā palīgu efektīvas un atbildīgas korporatīvās sistēmas izveidošanai uzņēmumā. Citu valstu pieredze rāda, ka ar iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ieviešanu uzņēmumā ir iespējams izvairīties ne tikai no pārkāpumiem, bet arī no kaitējuma reputācijai un zaudējumiem. Tāpēc iRokasgrāmatā tiks sniegti ieteikumi, lai nodrošinātu, ka trauksmes celšanas sistēma darbojas efektīvi un darbinieki tai uzticas.

Satura
rādītājs
1. nodaļa. Trauksmes celšanas jēdziens, mērķis un tiesiskais pamats
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?