Autorizēties
31.01.2024.

Kam būs noderīgi gada pārskata paraugi?

Sabiedrības darbības gada rezultāts ir gada pārskats. Šim dokumentam ir ļoti svarīga loma – prezentēt sabiedrības darbības rezultātus. Tas arī kalpo par pamatu norēķiniem ar valsts budžetu par nodokļiem un nodevām. Tādēļ pēc gada pārskata parakstīšanas un apstiprināšanas gada pārskatu kā dokumentu (vai dokumentu kopumu) jāiesniedz divās iestādēs – Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un Uzņēmumu reģistrā, ko tur iesniedz pats VID.

Gada pārskata sastādīšana balstās uz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (GPL) prasībām un noteikumiem, izņemot tādus gada pārskatus, kas balstās uz starptautisko grāmatvedības standartu vai speciālo noteikumu prasībām.

Pirms gada pārskata sastādīšanas svarīgi pārliecināties, vai laika posmā no iepriekšējā gada pārskata sastādīšanas līdz šodienai, kad visi grāmatveži gatavo pārskata perioda gada pārskatu, GPL nav notikušas izmaiņas, kas ietekmētu vai nu novērtējumu, vai informāciju atklāšanu.

2018.gadā tādas izmaiņas bija. Stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu" prasības aizpildīt gada pārskata pielikumu elektroniskā noraksta formā. Izņēmums ir tie GPL subjekti, kuri sagatavo gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar regulu 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu. Viņiem atļauts VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniegt papīra veidā sagatavotā finanšu pārskata pielikuma elektronisku kopiju (MK noteikumu Nr.399 10.1punkts). Visiem pārējiem GPL subjektiem finanšu pārskata pielikumu jāiesniedz elektroniskā noraksta formā (MK noteikumu Nr.399 11.1punkts).

MK noteikumu Nr.399 pielikumā ir paraugs "Finanšu pārskata pielikums vai piezīmes", kas ir ievietots arī VID EDS. Šis paraugs atšķiras no tiem gada pārskata paraugiem, kurus izmantojām iepriekš ļoti ilgu laiku. Bet ne GPL, ne arī citos normatīvajos aktos nekad iepriekš nav pievienoti finanšu pārskata pielikumu paraugi, jo tas nav tik vienkārši, kā sākumā šķiet. Es esmu praktizējoša zvērināta revidente, un katru gadu saskaros ar situāciju, ka klienti negrib finanšu pārskatā atklāt kādu informāciju un jautā: “Kurā likuma pantā šī informācija tiek pieprasīta? Kāpēc mums tā jāiesniedz? Mēs uzskatām, ka tas ir komercnoslēpums!" Jautājums ir principiāls. Tie grāmatveži, kuri ilgi strādā profesijā, atceras laikus, kad gada pārskata pielikumā debitoru un kreditoru parādi tika atšifrēti ļoti sīki, – bija noradīti darījumu partneru nosaukumi un saistību summas katram partnerim. Ar laiku tika pārtraukts tik sīki atšifrēt darījumu partnerus. Kāpēc? Kur likumā tas ir norādīts?

Tagad VID ir sagatavojis strukturēto pielikumu, un tajā ir tikai tas, ko prasa GPL. Katra posteņa apraksta beigās ir norāde uz GPL pantu vai MK noteikumu Nr.399 punktu, kā arī piezīme norāžu veidā, uz kādām sabiedrībām attiecas tās vai citas prasības.

Sāksim ar to, ka VID EDS piedāvā trīs iespējas – "Rādīt visus laukus", "Attēlot tikai piezīmes", "Attēlot saīsināto finanšu pārskata pielikumu". Katrai sabiedrībai jāsaprot, kura no tām attiecas uz to:

  • "Rādīt visus laukus” – aizpilda lielas, vidējas un mazas sabiedrības (tie, kas pakļauti zvērināto revidentu revīzijai);
  • "Attēlot tikai piezīmes" – mazas sabiedrības, kuras nepārsniedz divus no šiem trim rādītājiem, – bilances kopsumma 50 000 eiro, neto apgrozījums 100 000 eiro, 5 darbinieki (mini mikrosabiedrības);
  • "Attēlot saīsināto finanšu pārskata pielikumu" – mazas sabiedrības, kas pārsniedz mini mikrosabiedrības rādītājus, bet nepārsniedz divus no šiem trim radītājiem, – bilances kopsumma 350 000 eiro, neto apgrozījums 700 000 eiro un darbinieku skaits – 10 cilvēki.

Pēc tam jāsaprot, kāda struktūra ir tai informācijai, kas jāsniedz VID EDS:

  • ar ciparu 1 sākas posteņi, kur prasa informāciju par sabiedrības politiku, kas pieņemta grāmatvedības uzskaitē, gada pārskata sastādīšanai. Ļoti vāja vieta grāmatvežiem, kas ir "ciparu" speciālisti, bet tur, kur jāraksta par "politikām", bieži raksta par to, kas nav uzskaitē un gada pārskatā, savukārt par nepieciešamo un vajadzīgo – nav rakstīts pavisam nekas;
  • ar ciparu 2 sākas posteņi, kur prasa informāciju par uzskaites politikas (uzskaites metodes) maiņu. Šī sadaļa sastāv no divām daļām – politikas maiņa pēc likumu prasībām un politikas maiņa pēc sabiedrības iniciatīvas;
  • ar ciparu 3 sākas posteņi, kur prasa informāciju par sabiedrības aktīviem;
  • ar ciparu 4 sākas posteņi, kur prasa informāciju par sabiedrības pasīviem;
  • ar ciparu 5 sākas posteņi, kur prasa informāciju par sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinu;
  • ar ciparu 6 sākas posteņi, kur prasa informāciju par posteņu pārklasifikāciju, kas notiek sabiedrības gada pārskatā;
  • ar ciparu 7 noteikts postenis, kur var ielikt papildinformāciju par peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem, ja tas nepieciešams patiesa un skaidra priekšstata gūšanai.

Vēl gribu pievērst uzmanību tam, ka minētajā pielikumā nav iespējams ielikt informāciju tabulas veidā. Problēma var rasties arī tad, ja teksts gada pārskatā uzrakstīts nevis vienā, bet vairākos "Excel" laukos. Tādu tekstu nav iespējams iekopēt VID EDS.

Diemžēl pagaidām nav radītas instrukcijas, kas palīdzētu visu pareizi aizpildīt, un diez vai tādas kādreiz būs, jo izpildīt GPL13.panta prasības par patieso un skaidro priekšstatu sniegšanu šablona veidā nav iespējams tāpēc, ka katrai sabiedrībai ir sava specifika un savas īpatnības.

Tomēr, lai atvieglotu grāmatvežu darbu un palīdzētu pielāgot savu gada pārskatu jaunajām prasībām, es izstrādāju gada pārskata paraugus, kas atbilst visām jaunajām un vecajām prasībām, un ļauj izveidot gada pārskatu atbilstoši GPL.

Ja uzskatāt, ka jūsu gada pārskata forma pilnīgi atbilst GPL prasībām, un jūsu vadība neplāno kaut ko mainīt, varat lietot piedāvātās formas tikai pielikumu aizpildīšanai. Tā varēsiet iepazīties ar VID EDS prasībām, aizpildīt pielikumu kā atsevišķu dokumentu, un šo informāciju viegli iekopēt VID EDS gada pārskata elektroniskā noraksta formā, atvieglojot savu darbu saspringtajā gada pārskata sagatavošanas laikā.

Lai izdodas!

Ļubova Ovsjaņņikova, SIA auditorfirma "Baltscandia A" valdes locekle, zvērināta revidente

Satura
rādītājs
1.nodaļa. Gada pārskata par 2023.gadu paraugs lielām un vidējām sabiedrībām
6 Komentāri
no-image
lilesim:

Nav paraugu ne lielām, ne vidējām, ne mazām sabiedrībām
17:58, 17. Feb. 2021
iTiesības redaktore:
Labudienu! Esam pievienojuši pielikumu mazajām sabiedrībām, tuvākajā laikā būs papildinājumi arī par pārējām.
14:58, 18. Feb. 2021
no-image
Lietotājs:

Nevaru atvērt neko, izņemot ievadu! Arī uz e pastu par šo problēmu neesmu saņēmusi nekādu atbildi!
01:26, 24. Mar. 2022
no-image
Redakcija:

Labdien! Lai piekļūtu rokasgrāmatas tekstam un pievienotajiem failiem, ir svarīgi 2 nosacījumi - Jums ir jābūt aktīvam šīs rokasgrāmatas abonementam un Jums ir jāautorizējas ar savu e-pastu un paroli. Ja joprojām neizdodas, lūdzu atrakstiet mums uz e-pastu info@iZurnali.lv vai zvaniet 67280693!
09:33, 26. May. 2022
no-image
aaib:

Vai visi pievienotie dokumenti - ir tikai tas viens word dokuments katram uzņēmuma veidam?
09:28, 2. Mar. 2023
no-image
lienepetere:

Liels paldies, par Jūsu sagatavotajiem gada pārskatu paraugiem. ļoti novērtēju.
13:28, 15. Feb. 2024

Lai komentētu, autorizējies!

Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?