15.03.2018. Latvijas Republikas Satversmes tiesa (ST) pieņēmusi spriedumu lietā Nr.2017-16-01 "Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.panta, 289.20panta piektās un septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam".