Lai gan Covid-19 ierobežošanas pasākumi jau atcelti, attālināto darbu uzņēmumos izmantos arī turpmāk. Tātad joprojām radīsies ar tam nepieciešamā aprīkojuma iegādi un darba vietas iekārtošanu saistīti izdevumi. Atgādināsim, kuram par tiem jāmaksā, kā arī noskaidrosim, vai var atgūt darbiniekam izmaksātu kompensāciju par darba aprīkojumu, ko tas salauzis!

Kāds lasītājs vaicā: "Darbinieks strādā attālināti. Darba vietas iekārtošanai viņš iegādājies datorkrēslu par 150 eiro, un darba devējs piekritis kompensēt šos izdevumus. Pēc neilga laika darbinieks krēslu salauzis un ir jāpērk vietā jauns. Vai darba devējs var atprasīt samaksāto kompensāciju? Vai darbiniekam var prasīt aizstāt sabojāto krēslu par saviem līdzekļiem? Vai salauztais krēsls uzskatāms par darba devējam nodarītiem zaudējumiem? Vai šo summu drīkst ieturēt no darba algas?" Analizējam!

Attālinātā darba izdevumi

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 53. panta 1. daļu darbiniekam ir pienākums veikt darbu uzņēmumā, ja viņš ar darba devēju nav vienojies citādi. Tomēr ar grozījumiem, kas stājās spēkā 2021. gada 1. augustā, DL papildināts ar 76. panta 4. daļu, nosakot attālinātā darba definīciju, proti, attālinātais darbs šā likuma izpratnē ir tāds darba izpildes veids, kad darbu, ko darbinieks varētu veikt darba devēja uzņēmumā, pastāvīgi vai regulāri veic ārpus uzņēmuma, tostarp darbs, ko veic, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.