Gada nogale allaž paiet valsts budžeta gaidās un analizēšanā, kas ir nozīmīgs brīdis jebkuras valsts ekonomiskajā dzīvē, jo valsts budžets spēlē nozīmīgu lomu valsts ekonomiskās politikas īstenošanā un sociāli-ekonomisko mērķu sasniegšanā.

Taču pēdējos gados šis brīdis tiek gaidīts ar bažām par to, vai atkal nav ieviestas jaunas izmaiņas, it īpaši tās, kas skar nodokļu politiku. Tas liek aizdomāties par uzņēmējiem un to lomu ekonomikā.

Viens no mūsdienu ekonomikas svarīgākajiem uzdevumiem ir identificēt faktorus, kas veicina ekonomisko izaugsmi. Pastāv dažādi viedokļi un teorijas par ekonomisko izaugsmi veicinošiem faktoriem un nosacījumiem. Viena no teorijām ir tradicionālā neoklasiskā ekonomikas teorija, kas ir kļuvusi par pasaulē dominējošo ekonomikas doktrīnu. Saskaņā ar neoklasiskās ekonomikas teorijas principiem, valsts ekonomiskās izaugsme ir atkarīga no valsts rīcībā esošā darbaspēka un kapitāla piedāvājuma un tehnoloģiju attīstības līmeņa (Todaro, Smith, 2012). Tāpat daži ekonomikas teorētiķi (Smith, 2010) norāda, ka zināšanas un uz tirgu orientētas politikas īstenošana arī būtiski ietekmē ekonomikas izaugsmi.