Darbiniekam par darba līguma un iekšējo darba kārtības noteikumu pārkāpšanu tiek izteikts rājiens. Pēc pusgada darbinieks atkal izdara līdzīgu pārkāpumu. Vai darba devējs var atkārtoti izteikt rājienu darbiniekam un samazināt tam darba algu? Vai darba devējs drīkst pārtraukt darba attiecības ar šo darbinieku, ja pārkāpumi turpinās?

Atbildē uzzināsi:

  • Kāds ir rājiena kā disciplinārsoda mērķis.
  • Kādā laika periodā jāsagatavo rājiens par izdarīto pārkāpumu.
  • Kādas sekas var rasties, ja darba devējs pieļauj ilgstošu rājienu izteikšanu, nevis darba līguma uzteikumu.