2021. gada 1. janvārī spēkā stājās grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ar kuriem tiek noteikta kārtība, kā darba devējs var kompensēt darbiniekam izdevumus, kas tam rodas attālinātā darba veikšanas savā dzīvesvietā dēļ.

Saskaņā ar likuma pārejas noteiktumu 159. punktā teikto – no aplikšanas ar nodokli 2021. taksācijas gadā atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 eiro. Par kompensāciju darbiniekam nav jāiesniedz nekādi attaisnojuma dokumenti.

Kompensāciju darbiniekam var izmaksāt, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

  • vienošanās par attālināta darba veikšanu ir noteikta darba līgumā vai ar darba devēja rīkojumu un ir norādīts, kādus izdevumus darba devējs kompensē;
  • ar attālinātā darba veikšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs, kuram ir iesniegta darbinieka algas nodokļa grāmatiņa;
  • ar attālinātā darba veikšanu saistīto izdevumu apmēri tiek noteikti proporcionāli slodzei un līgumā vai rīkojumā norādīto attālinātā darba dienu skaitam mēnesī, ja darbs tiek veikts gan attālināti, gan darba vietā.

Kompensācija nepienākas darbinieka ilgstošas prombūtnes, kas pārsniedz 30 dienas, laikā.

Kā norādīja Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins žurnāla “iFinanses” organizētajā konferencē “Nodokļi un grāmatvedība 2021”, kas norisinājās šī gada 14. janvārī, šajos 30 eiro netiek ieskaitīti izdevumi par darbinieka darba vietas tehnisko nodrošinājumu (dators u.c.), kā arī izdevumi par darbam nepieciešamo biroja preču un materiālu (piemēram, papīrs u.c.) iegādi. Ja tiek iegādāti šādi izdevumi, tad par tiem grāmatvedībā ir jāiesniedz attiecīgie attaisnojuma dokumenti (piemēram, čeks kopā ar avansa norēķinu).