Pasaule kļūst arvien digitālāka un atkarīgāka no dažādiem elektroniskiem sakaru līdzekļiem, un digitālā integrācija jau ieņem būtisku lomu arī uzņēmējdarbības vidē. Tādēļ, lai varētu efektīvi uzraudzīt nodokļu maksātājus, nodokļu administrācijas nedrīkst atpalikt no šīm attīstības tendencēm. To sapratusi arī Lietuva, kura ir gatava sākt ceļu uz digitālu nodokļu sistēmu.

2016.gada rudenī (oktobrī) Lietuva spers lielu soli nodokļu administrēšanas attīstībā un pievienosies pionieru valstu grupai, kas jau ir uzsākušas pārejas procesu uz digitālu nodokļu sistēmu. Lietuvas Valsts nodokļu inspekcija (VNI) ieviesīs Smart (Gudro) nodokļu administrēšanas sistēmu, lai:

  • mazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem;
  • uzlabotu nodokļu administrēšanas un iekasēšanas efektivitāti;
  • cīnītos pret ēnu ekonomiku;
  • palielinātu valsts budžetā samaksāto nodokļu apjomu.