Iespējams, veicot pirkumus internetā, esat ievērojuši, ka atsevišķi pārdevēji piemēro papildu maksu par elektroniskā maksājuma apkalpošanu. Patērētāja sākotnējā reakcija, protams, ir sašutums un pārdomas, vai tas ir godīgi, jo papildu maksājumi vairumā gadījumu nerada pozitīvas emocijas. Par šo jautājumu šobrīd jāaizdomājas arī saistībā ar jaunās Eiropas Savienības (ES) direktīvas ieviešanu. Prognozēts, ka pēc tās ieviešanas patērētāji visā ES kopumā ietaupīs vairāk nekā 550 milj. eiro gadā.

Līdz 2018.gada 13.janvārim ES dalībvalstīm bija jāievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr.1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK jeb t.s. Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas (Direktīva) prasības, ar ko ieviestas būtiskas izmaiņas elektronisko maksājumu jomas regulējumā. Direktīvas prasības ietekmē ne vien maksājumu pakalpojumu sniedzējus (kredītiestādes, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes un krājaizdevu sabiedrības), bet arī to klientus, regulējot jaunus maksājumu pakalpojumu veidus – maksājuma ierosināšanas un konta informācijas pakalpojumu.