Ierobežota uzņēmumu saimnieciskā aktivitāte Covid-19 pandēmijas apstākļos uzņēmējiem radījusi finansiālos sarežģījumus. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā daudzi vēlēsies izmantot pieejamos parādu pārstrukturēšanas rīkus, lai glābtu uzņēmumu no bankrota.

Ņemot vērā pašreizējos uzņēmējdarbības vides apstākļus, mans mērķis ir īsumā iepazīstināt ar pieejamajiem neformālajiem un formālajiem parādu restrukturizācijas instrumentiem, kā arī aplūkot svarīgākos indikatorus, kas potenciāli norāda uz izdošanos izveseļot finanšu grūtībās nokļuvušu uzņēmumu.

Ja uzņēmums nespēj vai drīzumā nespēs samaksāt saviem kreditoriem, tas nozīmē, ka tam ir finanšu grūtības. Finanšu grūtības var iedalīt vairākos posmos:

  • finanšu un vadības problēmu rašanās;
  • ievērojama finanšu rādītāju pasliktināšanās;
  • parādu uzkrāšanās.

Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzēti vairāki risinājumi, ko uzņēmumi var izmantot, lai atjaunotu savu finanšu veselību.

Ārpustiesas vienošanās

Vispirms ieteicams izvērtēt iespēju izmantot ārpustiesas vienošanos ar kreditoriem, kas iespējama, ja uzņēmumam ir visu kreditoru, ar ko jāveic parādu pārstrukturēšana, atbalsts. Ārpustiesas vienošanās ir faktiski privātautonomijas kārtībā noslēgta vienošanās ar kreditoru, kuras saturs nav regulēts vai strikti noteikts likumā. Lai veiksmīgāk noritētu sarunas par ārpustiesas vienošanos, pusēm vēlams ievērot Parādu ārpustiesas restrukturizācijas vadlīnijas, kas sagatavotas, sadarbojoties Tieslietu ministrijai (TM), Maksātnespējas kontroles dienestam u.c. sociālajiem partneriem. Vadlīnijas bez maksas pieejamas TM mājaslapā.