Reorganizācija var tikt izmantota kā viens no mehānismiem komersanta konkurētspējas uzlabošanai, kā arī vispārējai komercdarbības efektivitātes uzlabošanai. Kas īsti ir reorganizācija, un kāda ir procedūra, kas jāievēro, veicot komercsabiedrības reorganizāciju?

Komerclikums paredz, ka reorganizācija var tikt veikta 3 veidos – apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā. Komercsabiedrību apvienošana tiek iedalīta 2 veidos – pievienošana un saplūšana. Pievienošana ir process, kura ietvaros 1 pievienojamā sabiedrība (A) nodod visu savu mantu vienai iegūstošajai sabiedrībai (B), kā rezultātā pievienojamā sabiedrība (A) beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Saplūšana ir process, kura ietvaros 2 vai vairākas pievienojamās sabiedrības (X,Y) nodod visu savu mantu jaundibināmai sabiedrībai (Z), kā rezultātā pievienojamās sabiedrības (X,Y) beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Svarīgi atcerēties arī, ka abu apvienošanas veidu rezultātā pievienojamo sabiedrību tiesības un pienākumi pāriet iegūstošajai sabiedrībai, kā arī pievienojamo sabiedrību dalībnieki kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem.