Periodā, kad top gada pārskati, daudziem uzņēmējiem aktuāls ir jautājums, kā rīkoties ar uzņēmuma parādniekiem. Jebkurš uzņēmējs vēlas saņemt samaksu par piegādāto preci vai sniegto pakalpojumu, taču nereti jālemj, vai vispār vērts cīnīties par konkrēta parāda atgūšanu un kāds ir efektīvākais veids, kā panākt, lai partneris izpildītu savas saistības.

Pirms sākam izvērtēt tiesiskos līdzekļus, ko iespējams izmantot parādu atgūšanai, jānorāda divi būtiski faktori, kas jāņem vērā pirms līgumu slēgšanas, lai izvairītos no grūtībām atgūt parādu nākotnē.

Pirmkārt, pirms līguma slēgšanas nepieciešams noskaidrot, vai pret konkrēto fizisko vai juridisko personu nav uzsākta parāda piedziņas lieta, uzzināt, kāds ir uzņēmuma finansiālais stāvoklis, vai tas devis komercķīlas un nodrošinājumus, kā arī citus apstākļus, kas varētu ietekmēt saistību izpildi. Pašlaik šādu informāciju var ērti pārbaudīt, jo Latvijā darbojas daudzi pakalpojumu sniedzēji, kas apkopo šāda veida informāciju datu bāzēs.