Neskatoties uz jaunās Bonda filmas pirmizrādi, pateicoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pieņemtajam globālajam ziņošanas standartam (Globālais standarts), kuram pievienojusies arī Latvija, tēlaini izsakoties, varoņu laiks, iespējams, ir beidzies.

Mūsdienās šo funkciju gana sekmīgi veic informācijas tehnoloģijas un valsts un finanšu iestāžu darbinieki. Viens no globalizācias un mobilitātes neapšaubāmiem ieguvumiem ir informācijas apmaiņas iespēja. Pateicoties tai, agrākie spiegu varoņdarbi tiek īstenoti gluži piezemētā veidā – vienojoties un sadarbojoties. Šie principi ir arī Globālā standarta pamatā.

Kas ir Globālais standarts?

OECD Globālais ziņošanas standarts (Common Reporting Standard (CRS)) - informācijas apmaiņas standarts, kas lielākajai daļai finanšu pakalpojumu institūciju uzliek pienākumu sniegt informāciju par kontu turētājiem – citu valstu nodokļu maksātājiem – savas valsts nodokļu administrācijai, kura veic informācijas apmaiņu ar citu valstu nodokļu administrācijām. Globālā standarta mērķis - veicināt nodokļu iekasēšanu no ienākumiem, ko nodokļu maksātāji gūst no saviem ieguldījumiem un caur saviem kontiem ārpus savas nodokļu rezidences valsts.

Īss ieskats vēsturē

Par Globālā standarta tiešu priekšteci un “iedvesmas avotu” var uzskatīt ASV Likumu par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA), ASV). FATCA tika pieņemts 2010.gadā, un tas attiecas uz finanšu kontu informāciju, sākot ar 31.12.2014. FATCA ir ierobežota darbības joma - finanšu iestādēm ziņošanas pienākums ir tikai attiecībā uz ASV personām. Latvija ir pievienojusies FATCA, un Latvijas finanšu iestādes pirmos ziņojumus par ASV personu kontiem Valsts ieņēmumu dienestam sniedza šī gada jūlijā.

Ievērojot FATCA principus, pēc G20 ierosinājuma OECD ir izstrādājusi Globālo standartu. Tas tika pieņemts 2014.gadā, savukārt, pirmie ziņojumi tiks sniegti 2017.gadā par 2016.gada finanšu kontu informāciju. Atšķirībā no FATCA tam ir globāls sraksturs – Globālā standarta darbības joma aptvers visu valstu, kuras apņēmušās ieviest Globālo standartu, personas.