Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas ieviesti dažādi atbalsta mehānismi uzņēmējiem un darba devējiem Covid-19 seku mazināšanai un ierobežošanai, tomēr, kā atzinuši arī valdības pārstāvji, ne visi atbalsta mehānismi bijuši efektīvi un tikai laika gaitā atklājušies dažādi trūkumi regulējumā, kas traucē kvalificēties pabalstu un atvieglojumu saņemšanai visiem, ko skārusi krīze.

Sniedzam ieskatu būtiskākajos dīkstāves pabalsta piešķiršanas jaunumos u.c. grozījumos, kas pieņemti aprīlī, kā arī turpināsim sekot un informēt par jaunākajām aktualitātēm.

Vēl plašāks dīkstāves pabalsta un nodokļu atvieglojumu saņēmēju loks

28. marts

Spēkā stājās Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 165 "Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem", paredzot kritērijus nodokļu maksātājiem, kas var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai darbiniekiem un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem. Sākotnēji paredzēts, ka ieņēmumu samazinājumu nosaka, salīdzinot ieņēmumus ar 2019. gada attiecīgo mēnesi.

4. aprīlis

MK noteikumi Nr. 165 papildināti ar atšķirīgu risinājumu uzņēmumiem, kas dibināti laikposmā no 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 31. decembrim. Šādi nodokļu maksātāji ieņēmumu samazinājuma apmērus nosaka, salīdzinot ieņēmumus no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ar 2019. gada vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par nostrādātajiem mēnešiem. 

Ņemot vērā, ka daudzi uzņēmumi nekvalificējas šim atbalsta mehānismam sākotnēji noteikto kritēriju dēļ, MK lēma par nodokļu parāda sliekšņa mazināšanu, nosakot, ka nodokļu parādi uzņēmumam var būt līdz 1000 eiro.