Dažādu ārpakalpojumu izmantošana ir aktuāla mūsdienu biznesa tendence. Speciālists, kas nestrādā uz vietas birojā, vairumā gadījumu uzņēmumam izmaksā mazāk, tomēr ir virkne jautājumu, kas jāatbild, pirms pieņem lēmumu izmantot ārpakalpojumu. Piemēram, jāsagatavo atbilstošs un abpusēji drošs sadarbības līgums.

Kas ir ārpakalpojums?

Saskaņā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas akadēmisko terminu datu bāzē pieejamo definīciju ar ārpakalpojumu saprotama citas firmas pakalpojumu izmantošana, lai izveidotu kādu produktu vai pilnveidotu agrāk izveidoto produktu. Tātad ārpakalpojums ir kādas konkrētas darbības izpildes uzticēšana trešajai personai. Tomēr šī definīcija pilnībā neatspoguļo faktisko situāciju, kad nereti ārpakalpojums ir noteiktu uzdevumu pastāvīga nodošana trešajai personai, turklāt ne vienmēr līguma izpildes sagaidāmais rezultāts ir izveidots produkts.

Šāds risinājums ir piemērots maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nereti nevar atļauties vai tiem vienkārši nav nepieciešams algot grāmatvedi, juristu, informācijas tehnoloģiju speciālistu, uzkopšanas pakalpojumu vai kādu citu specifiska darba veicēju pilnam laikam.