Mūsdienās digitālā fotogrāfija ir kļuvusi par pašsaprotamu un neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Attēls, īpaši, ja tajā redzams cilvēks, ir komplekss veidojums, kas skar dažādus tiesību aspektus, tostarp autortiesības un attēlotās personas privātumu, tādēļ attēla izmantošana, ignorējot šos būtiskos tiesību aspektus, var radīt tiesību aizskārumus.

Tā kā fotogrāfijas bieži tiek izmantotas uzņēmuma tēla popularizēšanai, šis jautājums ir aktuāls arī komercdarbības kontekstā.

Ar autoru nesaskaņota attēla izmantošana

Lai gan digitālais formāts padara attēlu viegli kopējamu un atkārtota attēla izmantošana nesagādā grūtības, izmantojot fotogrāfijas komercdarbībā, ir jāņem vērā autora mantiskās tiesības, kas regulētas Autortiesību likuma (AL) 15. un 18.pantā. Cita starpā likumā noteikts, kā publiskot, izplatīt, pārveidot darbu, kā arī atļaut vai aizliegt sava darba izmantošanu un saņemt atlīdzību par tā izmantošanu.