Biznesā, politikā un arī privātajā dzīvē cilvēku prātus bieži nodarbina vieni un tie paši 2 jautājumi: "Ko darīt?" un "Ar ko sākt?" Šie jautājumi var parādīties visdažādākajās situācijās, un katra atbilde uz šiem jautājumiem ir lēmums. Dažreiz šie lēmumi ir gluži ikdienišķi, citreiz - fundamentāli.

Uzņēmumos šo jautājumu risināšanai un svarīgu lēmumu pieņemšanai tiek algoti menedžeri. Tauta šādu jautājumu lemšanai ievēl savus priekšstāvjus. Ģimenēs mēdz dalīt pienākumus, rīkot apspriedes vai arī kāds uzņemas ģimenes galvas lomu. Bet kā īsti notiek lēmumu pieņemšana uzņēmumos, un kas virza šos procesus? Un ar kuru jautājumu būtu jāsāk?