Amatpersonas piemaksas apmērs nedrīkstēs pārsniegt 100% no mēnešalgas, paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu.