Autorizēties
iFinanses aprīlis 2020
Pie lasītājiem dodas 3. aprīlī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Darbnespējas lapas no otrās dienas apmaksās valsts. Top likums uzņēmumu atbalstam COVID-19 seku novēršanai. PVN atbrīvojums interešu izglītības pakalpojumiem.
INTERVIJA
Problēmas jārisina pirms to rašanās
Gudri plānojot savu un uzņēmuma finanšu apriti, daļa līdzekļu jāparedz arī apdrošināšanai, jo tas var kļūt nozīmīgs atspaids problēmsituācijās. Interesants ir fakts – jo labāka ekonomiskā situācija, jo vairāk finanšu līdzekļu gan uzņēmumi, gan privātpersonas paredz apdrošināšanai. Ar šo un citiem faktiem intervijā dalās AAS “Balta” valdes loceklis un tehniskais direktors Uldis Dzintars. Autore: Linda tunte
EKONOMIKA
Samazināta PVN likme kā panaceja?
Ik pa laikam dažādu nozaru uzņēmēji aktualizē jautājumu par iespēju konkrētām preču vai pakalpojumu grupām noteikt samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi. Tiesa gan, uzņēmēju vidū uzskati par šāda soļa lietderību nav viennozīmīgi. Autors: Andrejs Vaivars
NODOKĻI
Digitālo pakalpojumu nodoklis nāk!
Digitālo pakalpojumu nodokļa ieviešana Latvijā un citās valstīs tiek apsvērta ar mērķi risināt nodokļu iekasēšanu no lielajiem digitālajiem uzņēmumiem. Aplūkosim, kāda ir problēma un kādi tās risinājumi tiek apsvērti Latvijā un citviet! Autori: Ingūna Ābele un Kristers Zālītis
UIN Izmaiņas nekustamā īpašuma darījumos
Turpinot apskatīt jaunos grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas ir spēkā no šī gada 12. februāra, šoreiz par izmaiņām, kas saistītas ar nekustamo īpašumu. Autore: Laine Harmsone
Nekustamā īpašuma darījumi un PVN
Nekustamā īpašuma projektu attīstība nav vienas dienas jautājums – tas ir gan laikietilpīgi, gan finansiāli ietilpīgi, un ieņēmumi no to realizācijas vai nomas rodas stipri vēlāk nekā izdevumi. Tāpēc rodas jautājums – kas notiek ar samaksāto pievienotās vērtības nodokli? Vai to varēs atgūt kā priekšnodokli un vai ir kādi ierobežojumi? Atbildi meklējam uz lasītāja jautājuma pamata! Autore: Ņina Podvinska
GRĀMATVEDĪBA
Ko sola jaunais Grāmatvedības likums?
2019. gada beigās tika izsludināts jaunā Grāmatvedības likuma projekts, un paredzēts, ka tas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, aizstājot kopš 1993. gada spēkā esošo likumu “Par grāmatvedību”. Kādas izmaiņas ieviesīs jaunais likums un ar ko tas atšķirsies no iepriekšējā? Autore: Jeļena Mihejenkova
UIN īpatnības vadības un konsultatīvo pakalpojumu jomā
Lai, sagatavojot un iesniedzot gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarāciju, nerastos situācija, ka jāmaksā nodoklis par vadības konsultāciju darījumiem, kas saņemti no ārzemēs esošas saistītās personas jeb nerezidenta, izskatīsim, kāda dokumentācija uzņēmumam nepieciešama. Autore: Ieva Aizsila
Daži praktiski ieņēmumu atzīšanas aspekti
Pagājuši jau divi gadi, kopš stājās spēkā Starptautiskais finanšu pārskatu standarts 15 “Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem”, un uzņēmējiem praksē radušies vairāki jautājumi, piemērojot šo standartu. Autore: Terēze Labzova-Ceicāne
DARBINIEKI
Slimot neatmaksājas
Šķetināsim darba devēja un darbinieka domstarpības par darba samaksas aprēķiniem! Kuram taisnība? Autors: Māris Linga
Darba devēja kompensētās izmaksas darbiniekiem
Mūsdienu ekonomika ir kļuvusi globāla. Uzņēmumi cīnās par darbiniekiem, jo trūkst kvalificēta darbaspēka. Tie ir gatavi investēt darbiniekos, lai nodrošinātu labākus darba apstākļus, kā arī meklēt darbaspēku ne tikai savā darbības vietā, bet arī algot darbiniekus no attālākām vietām. Kādus izdevumus darba devējs ir tiesīgs kompensēt darbiniekiem? Un kad rodas sekas maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli? Autore: Lilita Beķere
VADĪBA
Proaktīva rīcība pirms VID revīzijas
Cerīgi! Valsts ieņēmumu dienests restartē savu komunikāciju ar nodokļu maksātājiem jeb klientiem – atbilstoši mājas lapā formulētajai vīzijai uzraugošā iestāde ir ceļā uz tādu pārvaldi, kas orientēta uz sadarbību ar klientu. Ko tas nozīmē un kā tas uzlabos sadarbību ar uzņēmumiem? Autores: Zane Smutova un Aleksandra Saltanova
TIESU PRAKSE
Pienākums pārbaudīt darījuma partneri
Vai var liegt pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ja nav pārbaudīts darījuma partneris? Izskatīsim jaunākās Senāta atziņas spriedumā lietā SKA-5/2019! Autore: Gabriela Šantare
NODOKĻU SMILŠU KASTE
Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošanas iespējas
Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedras mācībspēki – asociētais profesors Māris Jurušs un docente Justīna Hudenko – izsaka priekšlikumus Latvijas nodokļu sistēmas uzlabošanai, apskatot darbaspēka nodokļu aizvietošanu ar citiem nodokļiem, tai skaitā jauno digitālo nodokli, kā arī pārrunā iespējas uzlabot nodokļu ieņēmumus, samazinot ēnu ekonomikas ietekmi. Autori: Justīna Hudenko un Māris Jurušs
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Kā paziņojumā norādīt bēru pabalstu? Patapināts vieglais automobilis un PVN. UIN, ja debitoriem nav veidoti uzkrājumi. Kā pārrēķināt valūtu kursu starpības? Kā veikt ieturējumu no minimālās algas?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2020. gada aprīlim
Autore: Lilita Beķere
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?