67280693 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
iFinanses jūnijs 2018
Pie lasītājiem dodas 1. jūnijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Precizēs saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedības prasības. Apstiprina veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas kārtību. Varēs vienoties par mazākām virsstundu piemaksām. Kredītiestādes ziņos VID par klientu kontiem.
INTERVIJA
Lielā tīrīšana personas datu apstrādē
Laikā, kad tik daudz tiek runāts un domāts par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, nupat esam spēruši pirmos soļus tās nosacījumu piemērošanā, ir sajūta, ka cilvēki ir sadalījušies 2 frontēs – vieni to uzskata par kārtējo sprunguli uzņēmēju ratu riteņos, kas uz kādu laiku apgrūtinās biznesa ikdienu, bet citi – par iespēju veikt lielo tīrīšanu datu apstrādes saimniecībā, izdzēšot visu lieko un saprotot, ko un kā darīt ar palikušajiem datiem. Kuru viedokli atbalsta eksperti? Kurā frontē ir Andis Burkevics, ZAB “Sorainen” zvērināts advokāts, sertificēts personas datu aizsardzības speciālists? Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Iedzīvotāju uzkrājumi palielinās
Kopējais noguldījumu apjoms Latvijā sarūk. To ietekmē arī čaulu kompāniju biznesa likvidēšana, kā rezultātā no Latvijas banku sektora aizplūdīs vēl vairāki miljardi eiro, arī kopumā ārvalstu noguldījumu īpatsvars būtiski jāsamazina. Bet mājsaimniecību sektorā situācija ir diametrāli pretēja. Autore: Dace Skreija
NODOKĻI
Darījumu tirgus vērtības korekciju nodokļu aspekti
Pienākums ievērot tirgus cenu darījumos starp saistītām personām nav nekas jauns. Tāpat ir zināms, ka neievērojot darījuma tirgus cenu, var būt jāveic transfertcenu korekcijas. Šoreiz analizēsim, vai šīs korekcijas ietekmē tikai uzņēmumu ienākuma nodokli. Autore: Ina Spridzāne
5% sociālās iemaksas pašnodarbinātajiem
Nodokļu reformas ietvaros šī gada 1.janvārī stājās spēkā izmaiņas, kas būtiski ietekmē arī pašnodarbinātos un viņu ienākumam piemērojamos nodokļus. Ne mazums jautājumu ir par 5% sociālajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, tāpēc šoreiz skaidrosim, kam jāveic šīs iemaksas un kā aprēķināt summu, no kuras tās veicamas. Autore: Inguna Leibus
GRĀMATVEDĪBA
Pamatlīdzekļu izslēgšana
Noslēdzot rakstu sēriju par pamatlīdzekļiem grāmatvedībā, šoreiz par pamatlīdzekļu izslēgšanu. Pamatlīdzekli izslēdz, ja to atsavina vai no tā lietošanas vai atsavināšanas nākotnē nav gaidāmi saimnieciski labumi. Autore: Ilga Beča
Aktuālais krājumu uzskaitē un novērtēšanā
Stājoties spēkā jaunajam Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam, mainījušās arī uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas prasības krājumiem. Krājumi tirdzniecības un ražošanas uzņēmumiem ir svarīgs rādītājs – bilancē tie veido būtisku daļu aktīvu, savukārt peļņas vai zaudējumu aprēķinā krājumi ir viens no lielākajiem izmaksu posteņiem. Autore: Silvija Gulbe
DARBINIEKI
Kad darbinieku drīkst atstādināt?
Saskaņā ar Darba likuma 58.pantu atstādināšana no darba ir ar darba devēja rakstisku rīkojumu noteikts pagaidu aizliegums darbiniekam atrasties darba vietā un veikt darbu. Kad darba devējs drīkst noteikt šādu aizliegumu, un kā rīkoties abām pusēm? Autors: Kaspars Rācenājs
Mikromenedžments nogalina patieso motivāciju
Pēdējā gadu desmitā arvien vairāk runā par to, ka mēs dzīvojam grūti prognozējamā elektronizācijas un robotizācijas laikā, ka nav iespējams uzņēmumiem izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju un mērķus. Ilgtermiņa mērķu trūkuma dēļ vadītāju uzmanība tiek sadrumstalota, tā tiek pievērsta ikdienas darba uzdevumiem un kontrolei, tā visu līmeņu vadība lēnām sāk nodarboties ar mikromenedžmentu. Kādas ir tā sekas darbinieku motivācijā? Autore: Arta Biruma
VADĪBA
Rēķinām pašizmaksu!
Lai gan lietot vadības grāmatvedību uzņēmumā nav obligāta normatīvajos aktos noteikta prasība, ļoti daudz sabiedrību to izmanto, lai precīzāk analizētu procesus uzņēmumā un nodrošinātu konkurētspējīgu tā darbību nākotnē. Autore: Gunta Innuse
Mīti un realitāte par aizliegumu sadarboties ar čaulas veidojumi
Aprīļa vidū plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija, ka sadarbības aizliegums ar t.s. čaulas kompānijām būs attiecināms ne tikai uz bankām, bet arī vismaz 20 000 uzņēmumu, tostarp nodokļu konsultantiem, advokātu birojiem, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem u.c. Vai šī informācija ir patiesa? Kas paredzēts grozījumos? Autori: Aleksandra Mejertāle, Mārtiņš Puķe
TIESU PRAKSE
Zaudējumu piedziņa no valdes locekļa
Teorētiski tas ir labi zināms – valdes loceklim ir jārīkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, taču realitātē ne vienmēr tā notiek. Reizēm šī pamatprincipa pārkāpumi nonāk arī līdz tiesas zālei. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamentu judikatūru papildinājis 30.11.2017. pieņemtais spriedums. Autore: Marta Cera
Iepriekšējā PVN likuma normas par PVN atmaksu neatbilst satversm
11.04.2018. Latvijas Republikas Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr.2017-12-01, ar kuru likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” (redakcijā, kas bija spēkā no 01.01.2010. līdz 31.12.2012.) 12.panta 12.3 un 12.5daļas, ciktāl ar tām ierobežotas tiesības uz nodokļu pārmaksas atmaksu saprātīgā termiņā, atzītas par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā nostiprinātajām tiesībām uz īpašumu. Autors: Dāvis Lipšens
EST spriedumi PVN piemērošanas lietās
2018.gada martā un aprīlī Eiropas Savienības Tiesa pieņēma 3 prejudiciālos nolēmumus par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un Eiropas Savienības Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu normu interpretāciju. Katrs spriedums ir interesants un aplūkošanas vērts. Autore: Ina Spridzāne
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD!
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Cik mēnešu vidējā izpeļņa jāņem vērā, aprēķinot slimības naudu? Kā norakstīt degvielas izdevumus, ja nesaglabā čekus? Tālrunis uzņēmuma vajadzībām – kā iegrāmatot? Vai var atskaitīt priekšnodokli par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem? Kura darba diena jānorāda atlūgumā kā pēdējā? Aizdevums saistītajam uzņēmumam – vai jāapliek ar UIN? Kā deklarācijā norādīt PVN par preču atdošanu atpakaļ?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2018.gada jūnijam
Autore: Lilita Bērziņa
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?