67280693 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
iFinanses augusts 2018
Pie lasītājiem dodas 1. augustā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Šogad būs vēl 1 brīvdiena. Fizisko personu datu apstrādes likums apstiprināts. Atbalsta izmaiņas virsstundu apmaksas kārtībā. ASV precēm noteikts papildu muitas nodoklis. Paplašināts atvieglojumu loks par nestrādājošo laulāto ar maziem bērniem. Stingrāki nosacījumi tirdzniecībai internetā.
INTERVIJA
Slaucamās govis jāaprūpē īpaši labi
Raitis Maurāns ir SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” valdes loceklis un finanšu direktors jeb, kā dēvē Valmiermuižas alus darītavas saimē, naudzinis. Aicinājām Raiti uz sarunu, lai sajustu Latvijas uzņēmējdarbības šī brīža pulsu. Uzņēmums attīstās, arī šogad Valmiermuižas alus darītavā izveidota alus darbnīca jeb mikrobrūzis, bet vai tas nozīmē, ka latviešu pirktspēja palielinās un pieprasījums pēc mazajā alus darītavā brūvēta alus palielinās? Un kā mūsdienīgā uzņēmumā notiek attīstība – vai to diktē mārketinga nodaļa vai finansisti? Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Papildu brīvdienu spožums un posts
Cilvēks lielāko dzīves daļu pavada darbā, piemēram, šogad Latvijā ir 249 darba dienas. Nav nekāda brīnuma, ka daudzi darbinieki ar neviltotu sajūsmu uztver ikvienu no jauna noteiktu brīvdienu! Bet cik 1 brīvdiena izmaksā uzņēmējiem un valstij? Autore: Kristīne Augstkalne
NODOKĻI
PVN piemērošana tūrisma pakalpojumiem
Vasara un atvaļinājumu laiks ir tradicionāli vispiemērotākais brīdis, lai dotos tuvākos vai tālākos ceļojumos. Kādi nodokļi jāmaksā tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, un kā tos pareizi aprēķināt? Autore: Marina Kuzenko
VID uzziņa: reprezentatīvais automobilis
Šī gada maijā Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā ir publicēta uzziņa par pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa saistībām, ja nodokļa maksātājs plāno saskaņā ar operatīvās nomas līgumu nomāt vieglo automašīnu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem būs uzskatāma par reprezentatīvo automašīnu, jo tās vērtība ir 119 579 EUR. Autore: Ina Spridzāne
GRĀMATVEDĪBA
Preču piegādes dokumenti elektroniskā formātā
Lai arī daudzos uzņēmumos grāmatveži joprojām preču piegādes dokumentus pieprasa sagatavot papīra formātā, situācija ir mainījusies. Šobrīd likumdošanā paredzēta iespēja grāmatvedības attaisnojuma un preču piegādes dokumentus sagatavot arī elektroniski, taupot uzņēmuma darbaspēka un finanšu resursus un nodrošinot efektīvāku un ātrāku informācijas apmaiņu. Autore: Lilita Bērziņa
Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķini pašnodarbinātajiem
2018.gadā spēkā stājušās izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas būtiski maina pamatlīdzekļu uzskaites un nolietojuma aprēķina kārtību iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Turpinot iepriekšējā numurā aizsākto tēmu, šajā publikācijā aplūkosim jaunās prasības pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķina un uzskaites kārtībā. Autore: Inguna Leibus
Biežākās kļūdas, iesniedzot darba devēja ziņojumus
Reizi mēnesī ikvienam darba devējam (gan fiziskajai, gan juridiskajai personai) Valsts ieņēmumu dienestam jāiesniedz darba devēja ziņojums par darbiniekiem – jāmaksā sociālās iemaksas par strādājošajiem un atbilstoši tās jādeklarē. Tomēr iesniegtajos ziņojumos ik pa laikam tiek konstatētas dažādas kļūdas. Autore: Linda Tunte
DARBINIEKI
Izmaiņas darba laika kalendārā
21.06.2018. Saeima pieņēma grozījumu likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, kuru valsts prezidents izsludināja 28.06.2018. Ar šo grozījumu šī gada 24.septembris ir noteikts par svētku dienu – Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā dienu. Līdz ar to ir jāveic atbilstošas izmaiņas darba laika kalendārā 2018.gadam, un tas ir jākoriģē. Autors: Māris Linga
Iesniegums par atvaļinājumu e-pastā
Daudzos uzņēmumos jau veiksmīgi ieviesta pašapkalpošanās elektroniskā formā, vairāku gadu laikā izstrādāti iekšējie noteikumi, tomēr ir lietas, par ko joprojām daudzi nav aizdomājušies. Piemēram, iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu vai citiem personāla jautājumiem var rakstīt arī e-pastā. Kā notiek informācijas aprite šādā gadījumā? Autore: Inese Sila
VADĪBA
Dažas svarīgas lietas par būvniecību Baltijas valstīs
10.05.2018. Latvijā sākta ģenerālvienošanās parakstīšana par minimālās algas būvniecības nozarē noteikšanu. Atbilstoši ģenerālvienošanās noteikumiem Latvijā tiks noteikta minimālā alga būvniecībā, kas būtiski pārsniegs pašreiz noteikto minimālo algu valstī kopumā. Paredzēti arī īpaši noteikumi, kas skars piemaksas par virsstundu darbu. Autori: Nils Fogels, Jāks Sīms, Justins Leita
Kas jāņem vērā, izpildot muitas atļauju prasības?
Normatīvie akti nenosaka pienākumu kādam kļūt par atzīto ekonomisko operatoru, tā ir paša komersanta brīva izvēle. Saņemot atzītā ekonomiskā operatora atļauju, komersants brīvprātīgi uzņemas muitas iestāžu noteikto kritēriju izpildi, pretī gūstot atvieglotu noteikumu piemērošanu no muitas puses. Autore: Elīna Lapsa
ABC metode ļauj optimizēt izmaksas
Lai uzņēmuma vadība iegūtu informāciju ne tikai par konkrētā produkta izmaksu apjomu, bet arī par izmaksu uzvedību, to rašanās iemesliem un procesiem, izmanto ABC pašizmaksas kalkulācijas metodi. Pielietojot šo metodi, iespējams ieraudzīt, kur izmaksas varētu tikt optimizētas. Autore: Gunta Innuse
TIESU PRAKSE
Kad darbinieks rīkojies pretēji labiem tikumiem
20.04.2018. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-213/2018, ar kuru atzina – ja darba līgums tiek uzteikts saistībā ar darbinieka rīcību pretēji labiem tikumiem, darba devējam ir jānorāda uz konkrētiem faktiskajiem apstākļiem, kas pamato šo faktu, kā arī jādod darbinieka rīcības objektīvs izvērtējums un pamatojums šādas rīcības atzīšanai par pretēju labiem tikumiem. Autors: Vadims Zvicevičs
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Vai, pērkot reklāmu Facebook, jāreģistrējas kā PVN maksātājam? Kā prēmija ietekmē vidējo izpeļņu? Kā izmaksāt dienas naudu? Kā grāmatot nodokļu parādu?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2018.gada augustam
Autore: Lilita Bērziņa
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?