Autorizēties
iFinanses oktobris 2019
Pie lasītājiem dodas 4. oktobrī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Par nepatiesu trauksmes celšanu būs jāmaksā sods. Taksometru pārvadājumos būtiskas izmaiņas. Izmaiņas solidaritātes nodokļa atmaksas kārtībā. Pilnveidos kārtību, kā aprēķina atlīdzību par darbspēju zaudējumu. Precizēti paziņojumi par fiziskai personai izmaksātajām summām.
INTERVIJA
Neredzu trūkumus, ieviešot grāmatvežu licencēšanu
Jūlijā tika izsludināti grozījumi likumā “Par grāmatvedību”, lai ieviestu “Moneyval” rekomendācijas, sakārtotu grāmatvedības ārpakalpojumu nozari, celtu grāmatvedības pakalpojumu kvalitāti un mazinātu ēnu ekonomiku, ieviešot ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu. Pēc šīs ziņas publiskošanas grāmatvežu vidū radās satraukums par gaidāmajām izmaiņām. Saņēmām virkni jautājumu, tāpēc devāmies uz interviju pie Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes direktores Agneses Rudzītes. Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Būt vai nebūt ārvalstu darbaspēkam Latvijā?
Latvijā periodiski aktualizējas diskusijas par iespēju atvērt darba tirgu ārvalstu darbaspēkam. Viedokļi ir visnotaļ atšķirīgi, sākot no kategoriska “nē”, un beidzot ar apgalvojumiem, ka Latvijas ekonomikai nemaz neesot cita attīstības ceļa, kā vien spert tādu pašu soli kā daudzas Rietumeiropas valstis, ļaujot iebraukt visa veida darbaspēkam no tā dēvētajām trešajām valstīm. Autors: Andrejs Vaivars
NODOKĻI
PVN būvniecībai pēc reversa atcelšanas
Saistībā ar izmaiņām Pievienotās vērtības nodokļa likumā par pievienotās vērtības nodokļa reversās maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumiem lasītājiem radušās neskaidrības. Kam reversā kārtība tiek atcelta, bet kam – jāturpina piemērot? Kā piemērot pievienotās vērtības nodokli būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādēm 2020.gadā, ja pakalpojuma vai preču piegāde uzsākta 2019.gadā? Analizējam lasītāja jautājumu! Autore: Sabīne Vuškāne
Atvieglotas transfertcenu prasības
Šī gada jūlijā uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas noteikumi papildināti ar terminu – zemas pievienotās vērtības pakalpojumi. Tiem ir noteiktas atvieglotas transfertcenu analīzes un dokumentācijas prasības. Kas ir zemas pievienotās vērtības pakalpojumi? Kam un kādi atvieglojumi ir paredzēti? Autore: Ilze Berga
GRĀMATVEDĪBA
Pamatlīdzekļi budžeta iestādes grāmatvedībā
Pamatlīdzekļi ieņem nozīmīgu vietu teju katra uzņēmuma bilancē, kā arī no to pareizas uzskaites ir atkarīgs uzņēmuma finanšu rezultāts. Analizējot lasītāja iesūtītu jautājumu, noskaidrosim, kas jāņem vērā, iegādājoties pamatlīdzekli! Autore: Laila Kelmere
Kļūdas ir jālabo!
1.oktobrī sākas inventarizāciju laiks, un, lai visu neatliktu uz pēdējo brīdi, jau šobrīd var ķerties klāt norēķinu salīdzināšanai ar sabiedrības debitoriem un kreditoriem. Salīdzināšanas akts sagatavots, nosūtīts klientam, bet ko darīt, ja atlikumi nesakrīt un tiek konstatēta kļūda? Analizējam lasītāja jautājumu! Autore: Ilga Beča
Nomas specifika – uzkrājums aktīva atjaunošanas izmaksām
Publikācijā “Nomnieku grāmatvedība kļūst sarežģītāka” (“iFinanses”, jūlijs 2019) par nomas uzskaiti saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem ieskicēju nepieciešamību noteiktos apstākļos veidot uzkrājumus atjaunošanas izmaksām. Šoreiz detalizētāk par šo uzkrājumu veidošanas pamatiem un noteikumiem. Autore: Terēze Labzova-Ceicāne
DARBINIEKI
Komandējuma dienas naudas anatomija
Nosūtīt darbinieku komandējumā nav nekas neparasts, ar to saskārusies gandrīz katra sabiedrība. Tomēr sarežģījumi sākas, kad jāaprēķina kompensācija par darbinieka izdevumiem, kas rodas komandējuma laikā, jo ne uz visiem jautājumiem noteikumos var atrast skaidras atbildes. Autore: Jana Andruškēviča
VADĪBA
Jaunumi naudas atmazgāšanas likumā
Viena no šī gada apspriestākajām tēmām, kura nu jau vairs neattiecas tikai uz banku sektoru vien, bet teju katru uzņēmumu, ir noziedzīgi iegūtie līdzekļi, to atmazgāšanas mēģinājumi un šādu darījumu izskaušanas centieni. Likums, kas izraisījis gan neskaidrības, gan negācijas, gan arī apjukumu par papildu pienākumiem uzņēmumiem, atkal piedzīvojis apjomīgas izmaiņas. Autore: Līna Lazdiņa
Saistību ietekme finanšu svirās
Uzņēmuma attīstīšanai nepieciešami finanšu līdzekļi. Vai labāk ieguldīt uzņēmuma uzkrāto kapitālu, savus personīgos līdzekļus, vai tomēr aizņemties, bet peļņu sadalīt dividendēs? Lai atrastu vēlamo balansu, kā arī izprastu kapitāla struktūru izmainošā lēmuma ietekmi uz pašu kapitāla atdevi, ir vērts aplūkot finanšu sviras efektu. Autore: Gerda Miezere
TIESU PRAKSE
Zaudējumu piedziņa no bijušajiem valdes locekļiem
Turpinot apskatīt Senāta spriedumus lietās par komersantam radīto zaudējumu piedziņu no bijušajiem valdes locekļiem, svarīgi pievērst uzmanību 2016.gada 7.jūnija spriedumam lietā SKC7/2016. Šajā spriedumā Senāts atkāpās no līdzšinējā judikatūrā paustajām atziņām, ka Valsts ieņēmumu dienesta aprēķinātās un valsts budžetā maksājamās summas (nokavējuma un soda naudas) nav uzskatāmas par komersanta zaudējumiem, un līdz ar to nav pamata tās piedzīt no maksātnespējīgo sabiedrību bijušajiem valdes locekļiem. Autores: Zane Eglīte-Fogele un Kristīne Sakārne
Svarīgākie EST spriedumi pvn lietās
Eiropas Savienības Tiesa šī gada maijā un jūnijā pieņēmusi vairākus prejudiciālos nolēmumus lietās, kas saistītas ar Padomes direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu piemērošanu, un par svarīgākajiem no tiem informēšu šajā publikācijā. Autore: Ina Spridzāne
NODOKĻU SMILŠU KASTE
Sadarbības ekonomikas modelim atbilstoša nodokļu sistēma
Rubrikas “Nodokļu smilšu kaste” vadītāji, Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedras mācībspēki Dr.oec. Justīna Hudenko un Dr.oec. Māris Jurušs analizē studentes Ilzes Varlamovas atziņas par nodokļu piemērošanu sadarbības ekonomikā! Autori: Justīna Hudenko un Māris Jurušs
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2019.gada oktobrim
Autore: Lilita Beķere
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?