Autorizēties
iFinanses aprīlis 2019
Pie lasītājiem dodas 4. aprīlī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Pagarina IIN samaksas termiņu. Samazinās skaidras naudas darījumu slieksni. Komercnoslēpumam jauns likums. Pasažieru pārvadātājiem būs jāveic sociālās iemaksas.
INTERVIJA
Ieņēmumu maksimizēšanas plāns
Stājoties Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores amatā, Ieva Jaunzeme norāda, ka galvenais viņas vadītās iestādes mērķis būs ieņēmumu maksimizēšana. Intervijā žurnālam “iFinanses” viņa pauž apņēmību panākt, lai turpmāk vairs neuzkrātos lieli un neatmaksājami nodokļu parādi. Autors: iFinanses
EKONOMIKA
Vai administratīvais slogs ir samazinājies?
Šī gada pavasarī, sarunājoties ar grāmatvežiem, revidentiem, finanšu vadītājiem, jūtams pamatīgs satraukums un nervozitāte. Nodokļu reforma, kuras zīmē sākām dzīvot pagājušajā gadā, nu ir sajūtama vistiešākajā veidā, gatavojot gada pārskatus un aizpildot deklarācijas. Mums solīja, ka administratīvais slogs samazināsies un finanšu vadītāju dzīve kļūs vienkāršāka. Ir īstais brīdis, lai pārliecinātos, vai tā ir noticis. Autore: Linda Tunte
NODOKĻI
Gaidāmā PVN sistēmas reforma
Jau kopš 2010.gada Eiropas Komisija ir uzsākusi diskusijas par turpmāko pievienotās vērtības nodokļa sistēmas attīstību. Šobrīd esam situācijā, kad ir tapušas zināmas plānotās reformas aprises Eiropas Savienībā. Autore: Gunta Kauliņa
Jaunie dividenžu izmaksas labirinti
Kaut arī nodokļu reforma ir vērsta uz vienkāršošanu, uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana vismaz pirmajos gados varētu būt visai sarežģīta. Aplūkosim, kā gadu pēc jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma stāšanās spēkā tas ietekmē uzņēmumu struktūras un dividendes! Autore: Vita Sakne
Maksā sodu un UIN!
Turpinām iepriekšējā žurnāla numurā aizsākto tēmu par sodiem un uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu samaksātajām soda naudām. Kas te sakāms Valsts ieņēmumu dienestam? Aplūkosim pērnā gada novembrī izsniegto uzziņu (2018.gada 13.novembra uzziņa Nr.30.1-8.7/281216)! Autore: Ina Spridzāne
GRĀMATVEDĪBA
Gada ienākumu deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem
Personām, kuras veic saimniecisko darbību, ir noteikts obligāts pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, un par katru taksācijas gadu tas ir izdarāms laika posmā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Šajā gadā, sagatavojot deklarāciju, ir jāievēro vairāki jaunumi – aplūkosim tos! Autore: Linda Puriņa
DARBINIEKI
Modē elastīgs darba laiks
Iespēja savienot privāto dzīvi ar darbu ir viena no šī brīža darba tirgus tendencēm. Reaģējot uz darbinieku pieprasījumu, uzņēmumi arvien vairāk piedāvā darbiniekiem lielāku rīcības brīvību darba laika izvēlē jeb t.s. elastīgo darba laiku. Bet vai Darba likumā vispār ir paredzēts šāds darba laika veids? Autors: Ivo Maskalāns
Tā nogurt var tikai no svētkiem
Jautājumi, kas nav precīzi atrunāti Darba likumā, rada interpretācijas iespējas. Viens no tādiem ir – vai darbinieka vidējā izpeļņā ir jāiekļauj darba samaksa par svētku dienu, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā, ja viņš tajā neveic darbu. Vaicājam darba samaksas un vidējās izpeļņas aprēķināšanas ekspertam Mārim Lingam. Autors: Māris Linga
VADĪBA
Zelta līmeņa nodokļu risku vadība
It visur, kur notiek sacensība, dalībnieki tiecas uz augstāko līmeni. Viens no kritērijiem nodokļu maksātāja kvalifikācijai Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās sadarbības programmas zelta līmenī ir prasība nodrošināt dokumentētu nodokļu risku vadības procesu. Kas ir nodokļu risku vadība, un kādas darbības jāveic, lai kvalificētos zelta līmeņa dalībniekiem noteiktajām prasībām? Autore: Irēna Lejiņa
Veicam uzņēmuma efektivitātes analīzes!
Efektivitāte ir viens no mūsdienu biznesa attīstības stūrakmeņiem. Visi lieliski zina šo vārdu, taču vai zināt, kādi ir efektivitātes noteikšanas rādītāji un kādu priekšstatu tie sniedz par uzņēmuma pārvaldi? Aplūkosim šo rādītāju pielietojumu un skaidrojumu, kā arī aspektus, kam jāpievērš uzmanība, analizējot šos rādītājus. Autors: Raimonds Dauksts
TIESU PRAKSE
Par neizmantotā atvaļinājuma kompensāciju
2019.gada 6.februārī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments ir pieņēmis spriedumu lietā SKC-340/2019, kurā tiesa vērtēja Darba likuma 149.panta normas un līdzšinējās judikatūras piemērošanu laika periodam, par kuru ir aprēķināma neizmantotā atvaļinājuma kompensācija darba attiecību izbeigšanas gadījumā. Autore: Laura Skromule
Jaunākie EST spriedumi PVN lietās
Izskatīsim 2018.gada novembrī un decembrī publicētos svarīgākos Eiropas Savienības Tiesas spriedumus pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas jautājumos. Autore: Ina Spridzāne
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD!
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Kā aprēķināt dividendēs izmaksājamo summu? Vai gada pārskatu drīkst izdrukāt no EDS? Vai par vienu dienu var izmaksāt divu komandējumu dienas naudu? Ko darīt ar parādu, ja kreditors ir likvidēts? Vai UIN deklarācijā jānorāda uzkrājums atvaļinājumiem? Kā jāaprēķina gada parādu saistību vidējais apjoms?
NODOKĻU SMILŠU KASTE
Kripto(valūtu) saruna
Mūsdienu tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, līdz ar to arī uzņēmumiem jāspēj strauji pielāgoties, gan attīstot produktus, gan sistēmas, gan darbinieku kompetences. Un – ne tikai pielāgoties, bet būt soli priekšā. Tāpēc žurnāls “iFinanses” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedru aizsāk jaunu rubriku “Nodokļu smilšu kaste”, kurā ik mēnesi publicēsim aktuālākās studentu atziņas par jau tuvākajā nākotnē sagaidāmajiem izaicinājumiem nodokļu jomā tehnoloģiju attīstības rezultātā. Studenti kopā ar pasniedzējiem Justīnu Hudenko un Māri Jurušu dalīsies pārdomās par blokķēdēm, mākslīgo intelektu, digitālo identifikāciju, kolektīvo finansēšanu, čatbotiem, bezseguma naudu, viedlīgumiem un citām aktuālām tēmām. Pirmajā rakstā ievads kibervalūtu jautājumos. Autori: Justīna Hudenko, Māris Jurušs
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2019.gada aprīlim
Autore: Lilita Beķere
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?