Reklāma aizvērsies pēc...

Autorizēties
iFinanses decembris 2018
Pie lasītājiem dodas 27. novembrī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Gada ienākumu deklarācijām jauni noteikumi. Darba sludinājumos jānorāda darba alga. Darbiniekiem nevarēs prasīt konkrētas svešvalodas prasmes. Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2019.gadā nemainās. No 2021.gada visi nodokļi būs jāmaksā vienā kontā. Stājas spēkā izmaiņas sociālās apdrošināšanas jomā. Būtiskas izmaiņas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasībās.
INTERVIJA
Pašreizējās tendences ir labas
Gadu mijai piestāv sarunas ar ekonomistiem, jo viņi allaž precīzi diagnosticē konkrētā brīža ekonomikas pulsu, ir kā ceļa rādītāji pārējai sabiedrībai. Galvenā sajūta, kas pārņem sarunā ar AS “Swedbank” ekonomisti Liju Strašunu, ir: viss ir labi. Tā ir lieliska sajūta. Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Grāmatvežu licencēšana – dūmi kūp, bet pāvests vēl nav ievēlēts
Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana ir radījusi pamatīgu satraukumu nozares profesionāļu aprindās. Tēlaini sakot – dūmi jau kūp, taču, neraugoties uz kuluāros valdošo kņadu, pāvests vēl nav ievēlēts. Šobrīd varam runāt tikai par ieceri veikt grozījumus likumā “Par grāmatvedību”. Vien saņemot politisku atbalstu, plāni iegūs konkrētas aprises. Autore: Marta Vētra
NODOKĻI
Gada pēdējā UIN deklarācija ir obligāta visiem
Pavisam drīz būs klāt brīdis, kad lielākajai daļai Latvijas uzņēmumu būs jāiesniedz pirmā paplašinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija jeb deklarācija par pārskata perioda pēdējo mēnesi. Uzņēmumiem, kuriem pārskata gads aptver 12 mēnešu periodu no janvāra līdz decembrim, deklarācija par decembri ir jāiesniedz obligāti, un tas jādara arī tiem, kuriem līdz šim neveidojās apliekamais objekts un kuri ikmēneša deklarācijas varēja arī neiesniegt. Autore: Agate Zīverte
Kā piemēro pvn tiešsaistē iegādātām programmām
Iegādāties licences dažādām datorprogrammām internetā – nu jau tā ir ierasta prakse. Elektroniskajā vidē var pārdot datorprogrammas licenci fiziskām personām, uzņēmumiem, pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem un nemaksātājiem no dažādām valstīm. Kā šādos darījumos piemērot pievienotās vērtības nodokli? Autore: Sabīne Vuškāne
Sociālās iemaksas darījumos ar nerezidentiem
Nereti darījumos ar nerezidentiem rodas neskaidrības, kā piemērot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – vai par nerezidentu-autoru ir jāveic sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai? Vai pašam nerezidentam ir jāveic sociālās iemaksas kā pašnodarbinātai personai? Un kurā valstī šīs iemaksas veicamas? Autore: Līva Bietaga
GRĀMATVEDĪBA
Veidojam uzkrājumus nedrošiem parādiem!
Šogad, sastādot gada pārskatu, būs jāievēro jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasības šaubīgo debitoru uzskaitei un norakstīšanai, tāpēc atgādinām, kā veicami grāmatojumi un kādi knifi jāņem vērā. Autore: Modrīte Johansone
2018.gada inventarizācijas recepte
Ir sācies inventarizāciju laiks. Pārskata gada slēguma inventarizācija nav obligāti jāveic pārskata gada pēdējā dienā, to ir atļauts veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, t.i., no pārskata gada 1.oktobra līdz nākamā gada 31.janvārim. Autore: Laila Kelmere
DARBINIEKI
Kolektīvie pasākumi kļuvuši izdevīgāki
Tuvojoties gada beigām, uzņēmumi vairāk domā par dažādiem kolektīviem pasākumiem un svinībām. Ja iepriekš darbinieku izklaides pasākumi un kopīgas svinības sev līdzi nesa papildu nodokļa sekas, tad kopš 2018.gada 1.janvāra, kad stājās spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, ir ieviesti labvēlīgāki nosacījumi, kas šādus izklaides izdevumus atļauj uzskatīt par saimnieciskiem, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Autore: Aleksandra Ivanova
Cik maksā svētki?
Darba likumā noteikts, ka par svētku dienu, kurā darbinieks nestrādā, arī ir jāmaksā atlīdzība. Kā pareizi aprēķināt izmaksājamo summu par šo dienu – no vidējā darba dienu skaita mēnesī vai no vidējās izpeļņas? Atbildi meklēsim, izskatot konkrētu lasītāja jautājumu. Autors: Māris Linga
VADĪBA
Būt saimnieciskās darbības veicējiem Latvijā nav izdevīgi
Ņemot vērā izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, daudziem saimnieciskās darbības veicējiem jāapsver, cik izdevīga tiem ir pašreizējā nodokļu maksāšanas forma, un, iespējams, jāmaina gan forma, gan veids. Tā kā saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības izvēlēties un reizi gadā mainīt savu darbības formu, ieteicams izanalizēt savu darbību, lai izvēlētos labāko nodokļu maksāšanas režīmu. Autors: Matīss Kodoliņš
VID prakse transfertcenu pārbaudē
Darījumi starp saistītām personām tika stingri reglamentēti jau līdz šim, taču 2018.gada 28.novembrī spēkā stājās jaunas izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kurām tiek mainīts to personu loks, kurām transfertcenu ievērošana ir obligāta. Tāpēc šoreiz mūs interesēja, ar ko jārēķinās, iesniedzot transfertcenu dokumentāciju Valsts ieņēmumu dienestā, vai varbūt drošāk ir noslēgt vienošanos ar Valsts ieņēmumu dienestu, kā dienests izvērtē, pie kā doties ciemos, un kā notiek praktiskās pārbaudes. Autors: Edgars Hercenbergs
TIESU PRAKSE
Uzteikuma termiņš darbiniekam-arodbiedrības biedram
2018.gada 14.jūnijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-213/2018, kurā tiesa deva vērtējumu par Darba likuma 101.panta 3.daļas un Darba likuma 110.panta 3.daļas savstarpējo piemērojamību, kā arī par Darba likuma 58.pantā iekļautā darbinieka atstādināšanas institūta maksimālo ilgumu darbiniekiem, kuri ir arodbiedrību biedri. Autors: Jānis Siliņš
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD!
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Vai darbiniekus var motivēt ar papildu labumiem, nemaksājot nodokļus? Vai pavadzīmē summa obligāti jāraksta ar vārdiem? Darbiniekam kompensē ceļa izdevumus. vai jāmaksā IIN? Cik senu peļņu drīkst dalīt dividendēs? Kā EDS sekot saviem ieņēmumiem un neapliekamajam minimumam? Vai komandējuma nauda jāmaksā par brīvdienām?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2018.gada decembrim
Autore: Lilita Bērziņa
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?