67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
iFinanses janvāris 2021
Pie lasītājiem dodas 8. janvārī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Covid-19 atbalsta pasākumi būs arī nākamgad. Turpinās maksāt vecāku pabalstu. Izmaiņas zemu nodokļu vai beznodokļu valstu sarakstā. Ziņot būs vienkāršāk. izmaiņu publicēšana Latvijas Vēstnesī būs bez maksas. Samazina sociālās iemaksas. Paaugstina nodokļus uzņēmumu transportam. MUN režīms tikai mikrouzņēmuma īpašniekam. Par neapliekamo minimumu 2021. gadā. Minimālā alga 500 eiro. No 2021. gada vienotais nodokļu konts.
INTERVIJA
Biznesam vajag nevis atbalstu, bet atbilstošu vidi
Kāds Latvijas ekonomikā solās būt 2021. gads, cik pievilcīga mūsu valsts ir investoriem, un kā pareizāk rīkoties ar atbalsta mehānismiem uzņēmējiem? Par to intervijā stāsta Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis. Autors: Andrejs Vaivars
EKONOMIKA
Neskaidrība, izejvielu deficīts un resursu cenas
Globālās slimības Covid-19 izraisītā ekonomikas krīze rada daudz jautājumu par ekonomiskajiem procesiem nākotnē gan Latvijā, gan pasaulē. Viens no tiem – kādas izmaiņas gaidāmas dažādu resursu cenu jomā? Ar ko jārēķinās uzņēmējiem, kuru darbība atkarīga no šīm cenām? Autors: Andrejs Vaivars
NODOKĻI
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa jaunumi
2021. gada 1. janvārī spēkā stājas vairākas izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā gan attiecībā uz algu aprēķināšanu, gan arī nodokļa samaksas termiņiem un ziņojumu iesniegšanu. Izskatām tās! Autore: Jadviga Neilande
PVN korekcija nekustamā īpašuma darījumos
Uzņēmumiem, kam pieder nekustamais īpašums, par kura iegādi, būvniecību vai rekonstrukciju tika atskaitīts pievienotās vērtības nodokļa priekšnodoklis, būtiski zināt, kā veicama šī priekšnodokļa korekcija. Un it īpaši tad, ja plāno šādu īpašumu pārdot. Skaidrojam! Autore: Dace Everte
Par ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem
Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir nosacījumi, kuriem iestājoties, uzņēmuma izsniegtais aizdevums fiziskai personai tiek klasificēts kā tās ienākums, kam piemērojams iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Kādos gadījumos var nākties maksāt nodokli par aizdevumu? Un kam ir pienākums to maksāt? Izskatīsim piemērus! Autore: Ina Spridzāne
Breksits – kam būt gataviem?
No 1. janvāra Apvienotā Karaliste ir oficiāli izstājusies no Eiropas Savienības. Kā tas ietekmē preču kustību, muitas un deklarēšanas kārtību un nodokļu piemērošanu? Kas jāņem vērā pakalpojumu sniegšanā. Jāatceras arī, ka dažādās Apvienotās Karalistes teritorijās jāpiemēro atšķirīgi nodokļu režīmi. Autore: Sabīne Vuškāne
GRĀMATVEDĪBA
Kontu apgrozījumu un atlikumu pārskats
Lai grāmatvedībā būtu ērtāk strādāt un informācija būtu pārskatāma un vienkopus, regulāri tiek gatavots kontu apgrozījumu un atlikumu pārskats. Kā to labāk un pareizāk darīt? Autore: Laila Kelmere
Elektroniskie dokumenti ienāk uzņēmumos
Lai gan Latvijas normatīvajos aktos jau kādu laiku ir noteikts, ka grāmatvedības attaisnojuma dokumentus drīkst saglabāt elektroniskā formā, bet oriģinālus iznīcināt, uzņēmumos šī prakse joprojām tiek izmantota piesardzīgi, kam par iemeslu var būt nepietiekama informācija par jautājumu. Autore: Ilze Palmbaha
DARBINIEKI
Ja darbinieks bijis ilgstošā prombūtnē
Vidējās izpeļņas aprēķināšana, kad darbinieks atradies ilgstošā prombūtnē, grāmatvežiem sagādā daudz neskaidrību. Situācijas var būt dažādas, un katrā jāpiemeklē pareizais risinājums, kas noteikts Darba likumā. Izskatīsim dažādus piemērus! Autore: Inga Zāle
Kā aprēķināt IIN no darba algas
Nodokļu reformas rezultātā 2018. gada būtiski mainījās iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķina kārtība – tas tiek aprēķināts no visiem gada ienākumiem kopā, piemērojot atšķirīgas nodokļa likmes atkarībā no ienākumu summas. Ir pagājuši jau trīs gadi un būtu jābūt skaidrībai, kā šis nodoklis tiek aprēķināts, bet diemžēl sarunas ar grāmatvežiem pierāda pretējo. Autore: Anda Ziemele
VADĪBA
Pandēmijas gada pārskats
Lielai daļai uzņēmumu kalendārais gads sakrīt arī ar gada pārskata perioda beigām, tāpēc šobrīd ir vairāki aktuāli jautājumi ne tikai uzņēmumu īpašniekiem, bet arī vadītājiem, kreditoriem, valsts institūcijām un konkurentiem par Covid-19 pandēmiju un tās ietekmi uz saimniecisko darbību. Kāda informācija ir jāatklāj par savu darbību un kā novērtēt darbības turpināšanas principu finanšu pārskatā? Autore: Ieva Aizsila
Jaunais DAC6 ziņošanas pienākums
Paredzēts, ka jaunais DAC6 ziņošanas pienākums attiecas uz zinošiem un kompetentiem profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz nodokļu padomus, izstrādā noteiktas pārrobežu darījumu shēmas un palīdz uzņēmējiem realizēt starptautiskus darījumus. Var šķist, ka uzņēmējiem pašiem par DAC6 nav jādomā, taču viss nav tik vienkārši. Par DAC6 regulējuma izpratni, darbinieku izglītošanu un atbilstības nodrošināšanu ir jādomā ikvienam uzņēmumam, kurš regulāri vai pat vienu reizi veic darījumus ārpus Latvijas. Autore: Anete Marhele
TIESU PRAKSE
Nekustamā īpašuma ieguldījums pamatkapitālā un IIN
Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments 2020. gada 4. septembrī pasludinājis spriedumu lietā SKA-383/2020 par iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu ienākumam, kas gūts no nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Izskatīsim svarīgākās atziņas! Autores: Irēna Arbidāne un Madara Brenčeva
NODOKĻU SMILŠU KASTE
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “ifinanses” eksperti
Kā aprēķināt vidējo izpeļņu valdes loceklim? Kā noformēt inventarizācijas aktus? Kā grāmatot atliktos nodokļu maksājumus? Vai dāvanas ir ziedojums?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2021. gada janvārim
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?