Vai iespējams mantot saistības, kas izriet no pret valdes locekli celtas prasības?

Raksta līdzautors: Toms Simsons, ZAB "PRIMUS DERLING", jurista palīgs

Aplūkosim Senāta Civillietu departamenta lēmumu lietā SKC-426/2020, kas pieņemts 2020. gada 29. janvārī, analizējot jautājumu, vai iespējams mantot saistības, kuras izriet no pret valdes locekli Maksātnespējas likuma (MNL) 72.panta kārtībā celtas prasības. Praksē iespējamas situācijas, kad tiesvedības laikā valdes loceklis miris, tādēļ būtiski zināt turpmāko rīcību. Vai valdes locekļa saistība par zaudējumu atlīdzību ir mantojama?

Lietas būtība

Maksātnespējas administrators 2017. gada 12. decembrī cēla tiesā prasību pret diviem kādas maksātnespējīgas sabiedrības ar ierobežotu atbildību bijušajiem valdes locekļiem. Pamatojoties uz MNL 72.pantu, administrators lūdza tiesu piedzīt solidāri no abiem valdes locekļiem maksātnespējīgās sabiedrības labā zaudējumus 88 843,54 eiro apmērā, kā arī atsevišķi no viena valdes locekļa zaudējumus, kas bija 18 359,14 eiro. Pirmās instances tiesa apmierināja maksātnespējas administratora celto prasību.