Barters ir senākais darījumu veids. Lai gan naudas darījumiem mūsdienās ir galvenā loma, bartera darījumu forma joprojām veido būtisku darījumu daļu pasaulē. Turklāt pēdējā laikā ir novērojama tā popularitātes pieauguma tendence. Bartera darījumiem pat ir savas biržas, un viena no šādām biržām ("ABSI") pastāv arī Latvijā.

Bartera jeb maiņas līgums regulēts Civillikuma (CL) 2091.-2095.pantā un CL noteikumos par pirkuma līgumu (CL 2092.pants), kā arī Komerclikumā (KL) paredzētajos noteikumos (KL 407. un 414.pants) par komercpirkumu, ja vismaz viena no pusēm ir komersants un maiņas līguma priekšmeta objekts ir prece (pārdošanai paredzēta kustama lieta, kas nav izņemta no privāttiesiskās apgrozības).