18.01.2018. Saeima 1.lasījumā apstiprināja Apdrošināšanas līguma likuma projektu (Likumprojekts), ar ko paredzēts aizstāt šobrīd spēkā esošo likumu "Par apdrošināšanas līgumu" (likums par AL). Tā kā likums par AL ir spēkā jau no 01.09.1998. un tā aktuālā redakcija nav mainīta kopš 01.10.2007., bija nepieciešams modernizēt šajā likumā paredzēto regulējumu.

Lai gan Likumprojekts Saeimā vēl jāapstiprina 2. un 3.lasījumā, kas var ieviest izmaiņas un papildinājumus saistībā ar Likumprojekta izskatīšanas gaitā iesniegtajiem priekšlikumiem, tomēr jau šobrīd var teikt, ka Likumprojekta pašreizējā redakcijā paredzētas būtiskas apdrošināšanas regulējuma izmaiņas, ko apliecina arī lēmums pieņemt jaunu likumu, nevis veikt grozījumus spēkā esošajā likumā (saskaņā ar normatīvajiem aktiem tas darāms, ja grozījumu likumprojekta normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošā likuma normu apjoma).