Konkurences padome (KP) šogad ir izteikusi 3 brīdinājumus 10 personām un pieņēmusi 2 lēmumus, 13 uzņēmumiem kopumā piemērojot 451 627 EUR lielu naudas sodu, par darbību saskaņošanu publiskajos iepirkumos. Statistika apliecina, ka iepirkumu joma aizvien ir augsti pakļauta karteļu riskam un aizliegtas vienošanās ir viena no būtiskākajām konkurences problemātikām Latvijā.

Šī gada pirmajos 9 mēnešos KP, praksē īstenojot valsts pārvaldes “Konsultē vispirms” principu un nepiemērojot naudas sodu, izteica 3 brīdinājumus 10 personām par aizliegumu vienoties par dalību iepirkumu procedūrās. Šogad piemērotie lēmumi par pārkāpumu konstatēšanu un brīdinājumu izteikšanu apstiprina pēdējo gadu nemainīgo tendenci – karteļa vienošanās ir biežāk atklātais konkurences tiesību pārkāpums, īpašam riskam pakļaujot publisko iepirkumu vidi.

Konkurences kropļojumu novēršana alternatīvos veidos un dažādu informatīvo pasākumu rīkošana ļauj preventīvi novērst iespējamos pārkāpumus nākotnē, tādējādi uzlabojot konkurences kultūru kopumā. Atbilstoši KP darbības stratēģijai 2017.-2019. gadam iestāde turpina pastiprinātu uzmanību pievērst smagāko konkurences pārkāpumu atklāšanai, pie kuriem tajā skaitā pieder arī pretendentu darbību saskaņošana publiskajos iepirkumos, izmeklējot lietas, bet vieglāku pārkāpumu gadījumā izsakot brīdinājumus.