Tiesa secinājusi, ka Konkurences padomes Izpilddirekcijas izmeklēšanas pilnvaras nav absolūtas un nerada tiesisku pamatu saņemt jebkādu informāciju jebkādā apmērā, informē ZAB “Skopiņa & Azanda”.