Lai gan Komerclikums (KL) šā gada sākumā piedzīvoja grozījumus, ar ko paredzēja atļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem iegūt savā īpašumā tās daļas, likumā veikti jauni grozījumi. 2021. gada 8. jūlijā izsludināti par steidzamiem atzītie KL grozījumi, kuri stāsies spēkā 2021. gada 1. augustā.

Ar grozījumiem paredzēts nodrošināt nacionālā regulējuma atbilstību vairākām Eiropas Savienības direktīvām. Būtiskākās izmaiņas veiktas KL noteikumos par komercreģistra ierakstu publicitāti un juridiskās adreses reģistrāciju, aizstājot pašreizējo nekustamā īpašnieka piekrišanu juridiskās adreses reģistrācijai ar valdes locekļa apliecinājumu, kas pamato tiesības atrasties norādītajā adresē.

Komercreģistra publicitāte

KL 11. pantā līdz šim paredzēts, ka komercreģistra ieraksti jāizsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vienlaikus tos publicējot elektroniski. Šāda kārtība noteikta, lai aizsargātu kreditorus, kā arī ikvienu personu, kas vēlas noslēgt darījumus ar sabiedrību vai arī jebkādā veidā saistīta ar sabiedrības darbību vai izmaiņām tajā.