Darba devēja un darbinieka savstarpēja vienošanās par darba attiecību izbeigšanu ir viens no populārākajiem veidiem, kā izbeigt darba attiecības. Ierosināt izbeigt darba attiecības var gan darbinieks, gan darba devējs. Arī iemesli var būt dažādi – darbinieks sasniedzis pensijas vecumu, atradis citu darbavietu vai vienkārši noguris no darba devēja un vēlas atpūsties. Tieši tāpat noguris no darbinieka var būt arī darba devējs.

Ja darbinieks uzteic darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma (DL) 100.pantu, uzteikuma termiņš ir viens mēnesis. Ja darba devējs grib atbrīvot darbinieku, viņam jāievēro DL paredzētā uzteikuma procedūra. Tādēļ, lai visiem būtu vienkāršāk, nereti slēdz vienošanos. Noskaidrosim, vai tas ir arī izdevīgāk un vai, slēdzot šādu vienošanos, iespējami riski.