Darbiniekam un darba devējam (uzņēmumam) ir būtiski precīzi saprast, kas Darba likuma (DL) izpratnē ir uzskatāms par darba laiku. Darbiniekam tas ir svarīgi, lai saņemtu taisnīgu atlīdzību (tajā skaitā arī piemaksas par virsstundu darbu, darbu svētku dienās utt.) par veikto darbu. Arī uzņēmuma interesēs ir precīzi un atbilstoši likumā noteiktajam uzskaitīt darba laiku.