Dibinot darba tiesiskās attiecības ar darbinieku no citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, jāņem vērā vairāki gan darba, gan nodokļu tiesību aspekti.