Ja uzņēmumā plānots veikt reorganizāciju, vai darba devējam darbinieki par to jābrīdina? Cik ilgu laiku pirms lēmuma pieņemšanas tas jādara? Kā jārīkojas, ja darbinieks nepiekrīt reorganizācijai un atsakās parakstīt nepieciešamos dokumentus?