Vadot seminārus par personāla dokumentu pārvaldību, bieži saņemu jautājumus, kādi dokumenti nepieciešami, ja organizācijā atlasa vajadzīgo darbinieku konkursa kārtībā, kā arī kādus dokumentus prasīt personai, ar kuru dibina darba tiesiskās attiecības.

Personāla dokumentu pārvaldība ir joma, kas tieši nav regulēta nevienā normatīvajā aktā. Dokumentu noformēšanā jāievēro Dokumentu juridiskā spēka likums, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".

Organizējot personāla atlases procesu, uzņēmumam jārēķinās ar dokumentu apriti, ievērojot:

  • kā pareizi noformēt darba sludinājumu;
  • kā izvērtēt iesūtītos pretendentu pieteikumus;
  • kā un vai vispār jāfiksē konkursa gaita;
  • kā uzglabāt personas datus, kas iegūti atlases procesā;
  • citus noteikumus.

Nav iespējams aprakstīt personāla atlases dokumentus, ja neanalizē pašu atlases procesu, tādējādi izprotot, kādi dokumenti katrā atlases posmā nepieciešami.