"Garden leave" ir anglo-sakšu tiesību valstu saimē pazīstams tiesību institūts, kas paredz, ka darba uzteikuma gadījumā uzteikuma termiņa laikā (neatkarīgi no tā, vai tas ir darbinieka vai darba devēja uzteikums) darba devējs var paredzēt dažādus nosacījumus, tostarp aizliegumu darbiniekam veikt darbu, atrasties darba vietā u.c., lai pasargātu savas intereses no nelabvēlīgām sekām, ko varētu radīt neapmierināts darbinieks.

Šī institūta būtību pausta arī tā nosaukumā, kas radies saistībā ar uzteikuma radītajiem apstākļiem. Proti, tā kā darbiniekam vēl ir saistoši darba devēja noteiktie pienākumi un ir nodrošināti iztikai nepieciešamie līdzekļi, bet veikt darbu nav atļauts, darbiniekam ir brīvāks laiks, ko veltīt sava dārza (garden) sakopšanai. Pašlaik šāda kārtība Latvijas darba tiesību normatīvajos aktos nav tieši regulēta, tādēļ nepieciešams noskaidrot, vai ir regulējuma trūkumi vai kādi citi juridiski šķēršļi, kas aizliedz Latvijā izmantot "Garden leave", kurš varētu būt labs papildlīdzeklis darba devēju interešu aizsardzībai.