Ar jauniem noteikumiem tiks novērsta nelietderīga veselības pārbaužu veikšana, nosakot, ka obligātās veselības pārbaudes jāveic tikai personām, kuras sniedz pakalpojumus, esot tuvā kontaktā ar bērniem, un pārtikas nozarē strādājošajiem, kuriem ir tieša saskare ar pārtikas produktiem.